Lokal forskrift. Private renseanlegg i spredt bebyggelse - ikke tilkyttet kommunalt avløpsnett.

Kommunen har nå vedtatt en ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avsløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende.

Denne lokale forskriften fraviker på noen punkter fra kravene i den sentrale forskriften. 

Forskriften finner du her.

 

Ved spørsmål kan Håvard Storvik kontaktes: Telefon: 33 34 86 72 / 907 27 766

E-post: hsr@tonsberg.kommune.no