Vestfold Fylkeskommune, veileder for lokal håndtering av overvann i kommuner

De økte nedbørmengdene som følge av klimaendringene bidrar til og forsterker utfordringene med dagens overvannshåndtering. Arealplanleggingen og overvannssystemet må forberedes på kraftigere regnskyll i fremtiden.

En veileder for lokal håndtering av overvann i kommuner er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Vestfold Fylkeskommune og blant annet i samarbeid med Tønsberg kommune m/fl., for å hjelpe kommuner og andre fagpersoner med utfordringene som de økte nedbørsmengdene gir.

Veilederen gir samtidig verdifull innsikt for kommunens innbyggere, om konsekvenser av de økte nedbørsmengdene.