Tønsberg Bydrift online med Meteorologisk Institutt

Tønsberg kommune Bydrift har i dette prosjektet hatt funksjon som vertskommune for gjennomføring av prosjektet.

Direkte overføring av nedbørsdate mellom Meteorologisk Institutt og Tønsberg kommune gir raskere tilgang til data av bedre kvalitet. Samarbeidet med VA-sektoren om etablering og drift er banebrytende ved et Meteorologisk Institutt får høyoppløslig datagrunnlag i sanntid fra et utvidet og urbant stasjonsnett.