Tønsberg kommunes veileder for lokal overvannshåndtering

Veilederen informerer om de krav som skal ivaretas ved nye utbygginger og rehabiliteringer, og skal være et hjelpemiddel for innbyggerne, utbyggere, og for kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling. Bystyret har i sak 038/19 vedtatt at overvannsveilederen skal legges til grunn for håndtering av overvann i kommunen.

Klikk på denne linken for å komme til Tønsberg kommunes veileder for lokal overvannshåndtering med vedlegg.