Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre renseanlegg

Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre renseanlegg gjelder renseanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Forskriften, veiledningen (informasjon) for opprydding i spredt avløp, hvordan du søker og søknadsskjemaet finner du ved å klikke på linkene under. Kontaktinfo finner du nederst.

Forskriften finner du her.

Hvordan søke om utslipps- og byggetillatelse

Ved arbeid på mindre renseanlegg må det søkes om tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Du finner mer informasjon om hvordan du søker, og selve søknadsskjemaet, i linkene nedenfor.
 

E-post: hsr@tonsberg.kommune.no