Vannlekkasjer

Kommunen har døgnkontinuerlig bemanning som bistår ved vannlekkasjer eller mistanker om at noe unormalt har inntruffet i forbindelse med vannleveransen.

Klikk for stort bilde

Henvendelse ved en unormal situasjon eller lekkasje varsles til Tønsberg kommune, Bydrift, Driftsavdelingen Kilengaten 24. Telefon 33 34 88 00. 
Utenom arbeidstid: Hovedvakten: telefon 977 91 000

Hva gjør kommunen: 
Avklarer ved lokalisering om lekkasjen er på kommunalt eller privat nett. Utbedrer lekkasjer på kommunalt nett. Gir om nødvendig pålegg om utbedring på privat ledningsnett.

Hvilke krav stilles:
Lekkasje skal utbedres. 
I henhold til retningslinjene for vann og avløp er det bla annet krav til at vannledninger skal tåle et trykk på minimum 10 kg. 

Det er en frist på fire uker for utbedring. Arbeidet skal utføres av godkjent rørlegger-/entreprenørfirma. Disse kjenner til kravene i retningslinjene for vann og avløp.