Vannmåler i Tønsberg kommune

Informasjon til abonnenter om regler for vannmålere i Tønsberg kommune.

Hvem har vannmåler? 

I Tønsberg kommune skal alle næringseiendommer og offentlige bygg ha vannmåler installert. 

Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og kloakk for eiendommen. Priser framgår av kommunens gebyrregulativ. 

For boligeiendommer kreves det ikke vannmåler. Huseier kan imidlertid installere vannmåler, hvis det er ønskelig. Dette kan være lønnsomt, dersom vannforbruket på eiendommen er lite. 

Installering av vannmåler 

Vannmålere i Tønsberg kommune kjøpes inn og eies av kommunen. Installasjon utføres av godkjent rørlegger, og bekostes av abonnent. Kommunen må kontaktes på forhånd. 

Avlesning

Avlesning av vannmåleren utføres ved nyttår hvert år. Avlesningskort blir sendt ut i desember. Abonnenten leser selv av måleren og rapporterer målerstand inn via sms eller web, innen gitt frist. Framgangsmåte for innrapportering av målerstand står på målerkortet, sammen med en engangskode som må brukes.

Vi oppfordrer abonnenter til å lese av vannmåleren flere ganger i året

En eventuell. vannlekkasje eller feil på måleren vil da kunne oppdages raskere. 

Kontaktpersoner 

Har du spørsmål vedrørende vannmålere, kan du kontakte Bydrift, ved 
Bodil Reinertsen, tlf. 33 34 86 60. 

kommunens VA-forskrift finnes mer informasjon om bruk av vannmålere.

Kart

Kontaktinfo

 

Bodil Reinertsen
Telefon: 33 34 86 60