Informasjon til abonnenter om regler for vannmålere i Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune har en tilskuddsordning ved omlegging av privat avløpsanlegg. Denne gjelder for de eiendommene som er eller blir tilknyttet kommunalt avløp, når det er gitt pålegg fra kommunen.

Forskriften om vann- og avløpsgebyrer regulerer forholdet mellom abonnent og kommune med tanke på gebyrene som kreves inn.

VA skisse

Her finner du nyttig informasjon til tiltakshaver i byggesaker. Dette er bare en kort informasjon om bestemmelser vedrørende tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.