Bydrift hvem, hva og hvor

Liste over kontaktpersoner som er ansatt i Tønsberg kommune, Bydrift.

Bydrift hvem hva hvor - Byfogdløkka
Navn Funksjon Faste oppgaver Telefon
Øyvind Myhre Konstituerende virksomhetsleder Personal, administrasjon 976 81 322
Ann Mari Nilsen Gaup Kontorsjef Økonomi, regnskap, KOSTRA, personal, adm. og kommunaltekniske gebyrer 33 34 86 37
Live Kirkeby Saksbehandler Kommunaltekniske gebyrer, vannmålere (gebyrer) utleie av kommunal grunn/torgplasser, slamtømming 33 34 86 92
Knut Hansen Fagansvarlig vei Prosjekter vei, trafikksikkerhet, saksbehandling vei 975 08 329
Magnar Hansen Rådgiver vei Skiltplaner, parkering, rådgivning vei 926 33 756 tirs., ons., tors.
Perry Ottesen Fagansvarlig vei, Re kommune Veiplaner, skiltplaner, saksbehandling vei for Re kommune 920 39 459
Roger Herstad Avdelingsleder - vann og avløp Hovedplaner vann og avløp, utredninger, forskrifter, retningslinjer 33 34 86 62
Fred Fredriksen GIS / IT IT Ansv Bydrift/ Ledningskartverket. 33 34 80 00
Håvard Storvik Ingeniør spredt avløp Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 33 34 86 72
Marte Bruu Tanum Ingeniør spredt avløp Spredt avløp i Re kommune 41 24 78 62
Bodil Aske Reinertsen Saksbehandler private vann/avløpsanlegg Sanitærsøknader, vannmålere, vann og avløp - private tilknytninger 950 33 312
Ellen Pedersen Saksbehandler private vann/avløpsanlegg Sanitærsøknader, private vannlekkasjer, vann og avløp - private tilknytninger 33 34 86 68
Adam Suliman Ingeniør - kunderådgiver - saksbehandler vann og avløp Sanitærsøknader, vannmålere, separering- og tilknytninger, tilbakestrømninger, sprinkelanlegg, utkopling slamavskillere, private vannlekkasjer 91 55 86 88
Bente Larsen Ingeniør vann og avløp Tilsyn og oppfølging av olje- og fettholdig avløpsvann / olje- og fettutskillere 33 34 86 11
Siv Ervik Driftsingeniør Vei, vann og avløp i Re kommune 95 43 38 86
Bjørnar Sæther Avdelingsleder- prosjekt Prosjekter vei, vann , avløp 33 34 86 52
Maria Eugenia Cabrera Pizarro Ingeniør Prosjekteringsleder vei, vann, avløp 33 34 86 04
Jon Petter Hval Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 34 86 89
Anders Bergan Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 34 86 03
Madina Stene Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 34 86 61
Daniel Olsen Romero Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp, overvann 33 34 86 54
Knut Einar Lethigangas Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 905 55 866
Andreas Pedersen Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 416 47 652
Astrid Renate Selen Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 952 40 176

Bydrifts avdelinger er lokalisert på følgende steder i Tønsberg:

  • Administrasjonen finner du på Rådhuset (Byfogdløkka), Halfdan Wilhelmsens allé 1C. 
  • Driftsavdelingen, som utfører våre praktiske oppgaver, ligger på Kilen i Kilengaten 24
  • Tønsberg parkering er en avdeling i Bydrift, se www.tbgparkering.no, Besøksadressen er: Halfdan Wilhelmsens allé 2, Tønsberg.

Kilen (Driftsavdeling)

Bydrift hvem hva hvor - Kilen
Navn Funksjon Faste oppgaver Telefon
Eirunn Haugstad Arbeidsleder Vei Gravesøknader,veidrift, sperringer,arrangementer 986 57 102
Geir Johansen Driftsleder - VA Prosjektleder vann og avløp,vannlekkasjer,vannkvalitet 33 34 86 71
Oddbjørn Myhren Driftsingeniør - park Grøntanlegg 33 34 88 07
Gjert Egil Johansen Driftsingeniør - vei Gatelys,asfaltering,luftkvalitetsmåling,veidrift 915 89 128 tirsdag,onsdag og torsdag
Jan Olaf Ottosen Avdelingsleder vei/anleggsavdeling Overordnet forvaltning av kommunale veier, g/s-vei og veilys 918 00 810
Øyvind Myhre Driftssjef Personal, administrasjon 33 34 88 01
Ellen Ringdal Driftsingeniør Veilys, drikke- og badevannskvalitet, regresskrav vann- og avløp, diverse driftsoppgaver 33 34 88 12
Øyvind Bjørthun Driftsleder - verksted Verkstedleder, Kanalbroa 33 34 88 04
Svenn Erik Røsland Teamleder VA-stasjoner Pumpestasjoner, overløp, el. installasjoner 454 78 588
Roger Sandåker Fagarbeider Bruvakt Kanalbroa 33 34 88 11
Kjell Thu Fagansvarlig - renovasjon, miljø, forurensing Renovasjon, miljø, nedgravde oljetanker og forurensing 924 48 012
Jan Olav Stein Prosjektleder avfallssug Avfallssug 452 92 296
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Tønsberg parkering

Bydrift hvem hva hvor - Tønsberg Parkering
Navn Funksjon Faste oppgaver Telefon
Erik Lund Avdelingsleder Daglig drift 33 34 89 60
Trine Wattø Ottosen Saksbehandler Kundeservice 33 34 89 60

 

Avdeling Byfogdløkka

Bydrift hvem hva hvor - Byfogdløkka
Navn Funksjon Faste oppgaver Telefon
Øyvind Myhre Konstituerende virksomhetsleder Personal, administrasjon 976 81 322
Ann Mari Nilsen Gaup Kontorsjef Økonomi, regnskap, KOSTRA, personal, adm. og kommunaltekniske gebyrer 33 34 86 37
Live Kirkeby Saksbehandler Kommunaltekniske gebyrer, vannmålere (gebyrer) utleie av kommunal grunn/torgplasser, slamtømming 33 34 86 92
Knut Hansen Fagansvarlig vei Prosjekter vei, trafikksikkerhet, saksbehandling vei 975 08 329
Magnar Hansen Rådgiver vei Skiltplaner, parkering, rådgivning vei 926 33 756 tirs., ons., tors.
Perry Ottesen Fagansvarlig vei, Re kommune Veiplaner, skiltplaner, saksbehandling vei for Re kommune 920 39 459
Roger Herstad Avdelingsleder - vann og avløp Hovedplaner vann og avløp, utredninger, forskrifter, retningslinjer 33 34 86 62
Fred Fredriksen GIS / IT IT Ansv Bydrift/ Ledningskartverket. 33 34 80 00
Håvard Storvik Ingeniør spredt avløp Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 33 34 86 72
Marte Bruu Tanum Ingeniør spredt avløp Spredt avløp i Re kommune 41 24 78 62
Bodil Aske Reinertsen Saksbehandler private vann/avløpsanlegg Sanitærsøknader, vannmålere, vann og avløp - private tilknytninger 950 33 312
Ellen Pedersen Saksbehandler private vann/avløpsanlegg Sanitærsøknader, private vannlekkasjer, vann og avløp - private tilknytninger 33 34 86 68
Adam Suliman Ingeniør - kunderådgiver - saksbehandler vann og avløp Sanitærsøknader, vannmålere, separering- og tilknytninger, tilbakestrømninger, sprinkelanlegg, utkopling slamavskillere, private vannlekkasjer 91 55 86 88
Bente Larsen Ingeniør vann og avløp Tilsyn og oppfølging av olje- og fettholdig avløpsvann / olje- og fettutskillere 33 34 86 11
Siv Ervik Driftsingeniør Vei, vann og avløp i Re kommune 95 43 38 86
Bjørnar Sæther Avdelingsleder- prosjekt Prosjekter vei, vann , avløp 33 34 86 52
Maria Eugenia Cabrera Pizarro Ingeniør Prosjekteringsleder vei, vann, avløp 33 34 86 04
Jon Petter Hval Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 34 86 89
Anders Bergan Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 34 86 03
Madina Stene Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 34 86 61
Daniel Olsen Romero Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp, overvann 33 34 86 54
Knut Einar Lethigangas Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 905 55 866
Andreas Pedersen Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 416 47 652
Astrid Renate Selen Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 952 40 176