Fagrelatert informasjon - vei

Tønsberg kommune har som mål å utvikle et hovedveisystem med tiltrekkelig kapasitet, godt utbygget kollektivtilbud og gode muligheter for bruk av sykkel. 

Dette betyr at arbeidet for et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem videreføres i samarbeid med nabokommunene Nøtterøy og Tjøme. Ved bygging av nytt veinett skal veitrafikksituasjonen analyseres med tanke på å løse framkommelighet, luftforurensning, støy og kollektivtrafikk. På sikt håper vi at gjennomgangstrafikken fra Nøtterøy og Tjøme kan skje utenom bykjernen. En miljøvennlig byutvikling med tilrettelegging for myke trafikanter skal videreføres.