Gierløw Meyers gate oppgraderes

Tønsberg kommune oppgraderer overvannsløsninger, avløpsledninger  og etablerer avfallssug i Tønsberg sentrum.

Klikk for stort bildeFlere sentrumsgater skal steinlegges med brostein de neste årene. Først ute er Gierløw Meyers gate   I Tønsberg sentrum føres overvann og avløpsvann i samme rørsystem. Ved store nedbørsmengder blir det for lite kapasitet på nettet og overløpende overvann og avløpsvann går ut i Kanalen. For å unngå dette skal det settes igang et omfattende arbeid med separering av overvann og avløp i flere gater i sentrum. Dette gjøres ved å håndtere overvannet på overflaten av veiene.

Avfallssug

Samtidig som oppgraderingen av overvannssystemet pågår vil det etableres et avfallssugsystem for miljøvennlig avfallsbehandling. Transporten av avfallet foregår i rørsystemer som er nedgravd i grunnen.

Klikk for stort bildeMed avfallssug skal restavfall, plast, papir og matavfall suges gjennom rør ved hjelp av vakuum, og skal suges til en avfallsterminal der avfallet komprimeres og sorteres. Ved hjelp av vakuum suges avfallet til en oppsamlingsstasjon der avfallet sorteres og komprimeres. Løsningen vil bidra til langt fære avfallsbiler, redusert utslipp av drivhusgasser, forbedret brannsikkerhet og bedre lokalmiljø i Tønsberg sentrum.

Oppstart 18. september.

Beregnet byggetid i Gierløw Meyers gate er ca.14 uker.