Gravetillatelse

Graveforskrift for Tønsberg kommune

Den lokale graveforskriften er laget for å systematisere all graving i kommunal grunn innen Tønsberg kommune. Dette gjelder både veier og annen kommunal grunn.

I løpet av vinteren 2010 har  forskriften blitt revidert, og denne utgaven ble vedtatt av Bystyret i sak  40/10.

Søknad

Søknad om gravetillatelse sendes til Geomatikk som behandler søknaden på vegne av kommunen. Søknaden sendes elektronisk ved å bruke denne lenken. Følg henvisningene underveis i utfyllingen og alle vedlegg som kreves må vedlegges. Hvis ikke alt er med, vil søknaden bli returnert. Se vedlagte dokumenter i menyen på høyre side. De beskriver tjenesten med krav til søker og hvorledes dette skal foregå.
Behandlingstiden er avhengig av hvor komplisert hele graveprosjektet er. Det kan ta opp til 6 måneder for store prosjekt. Små og enkle saker har kortere behandlingstid.

Hva kan du forvente av oss? 

Hjelp til å lage skiltplaner, sperringer og kabelpåvisning. Noe rådgivning i forbindelse med graving.

Pris for tjenesten

Dette fremkommer av gebyrsatsene i forskriften, og eventuelle revisjoner av disse.

Søknad

Søknad sendes her

Kontakt oss: 

Geomatkk:
Telefon: 09146

Bydrift, Kilen:
Telefon:33 34 88 00

E-post adresser:

jan.olaf.ottosen@tonsberg.kommune.no

eirunn.haugstad@tonsberg.kommune.no

viggo.emdal@tonsberg.kommune.no