Kjøretillatelse i gågatene

Hva tilbyr vi?

 • Generell kjøretillatelse
 • Særskilt kjøretillatelse

Hvem kan få tilbudet?

Følgende grupper gis generell kjøretillatelse uten å få utstedt særskilt kjøretillatelse:

 • Taxi
 • Buss i rute
 • Forflytningshemmede med offentlig parkeringstillatelse i henhold til Vegtrafikkloven.


Følgende grupper kan søke om særskilt kjøretillatelse:

 • Gårdeiere
 • Beboere
 • Torvhandlere
 • Vakt/verditransport
 • Elverk - teletjenester
 • Andre med tungtveiende grunner
 • Håndverkere, entreprenører med midlertidig behov i området
 • Søkere med særskilt viktige behov, kan få tillatelse for enkeltturer

Slik søker du

Fyll ut skjema om særskilt kjøretillatelse

Kontakt oss

For spørsmål og veiledning, kontakt servicesenteret i rådhuset,  Halfdan Wilhelmsens allé 1C (inngang Seebergsgate)

Telefon: 33 34 80 00