Utleie av kommunale arealer

All bruk av kommunal grunn til salg, uteservering. arrangementer etc. er søknadspliktig. 

Målet er å skape et levende sentrum med mye aktivitet og at det tas nødvendige estetiske hensyn.
 

Reglementet har følgende målsettinger : 

  • Skape et levende sentrum med nye aktiviteter.
  • Ikkekommersielle aktører skal hjelpes ved å få spesiellt gunstige leievilkår.
  • Tønsberg kommune skal sikres en leieinntekt bygd på markedspris fra kommersielle leietakere.
  • Sikre at utleievirksomheten foregår på et grunnlag som forårsaker minst mulig sjenanse for allmennheten.
  • Sikre at estetiske hensyn tas i nødvendig grad.

Utleie av kommunale areal: 

Søknadsskjema (Digitalt søknadsskjema via ID porten)

Reglement utleie (PDF, 1014 kB)

 

 

Leie av Tønsberg Torv ivaretas av Tønsberg Sentrumsutvikling AS.

Bruk bookingsskjema her

Reglement utleie (PDF, 1014 kB)