Utleie av kommunale arealer

All bruk av kommunal grunn til salg, uteservering. arrangementer etc. er søknadspliktig. 

Målet er å skape et levende sentrum med mye aktivitet og at det tas nødvendige estetiske hensyn.
 

Reglementet har følgende målsettinger : 

  • Skape et levende sentrum med nye aktiviteter.
  • Ikkekommersielle aktører skal hjelpes ved å få spesiellt gunstige leievilkår.
  • Tønsberg kommune skal sikres en leieinntekt bygd på markedspris fra kommersielle leietakere.
  • Sikre at utleievirksomheten foregår på et grunnlag som forårsaker minst mulig sjenanse for allmennheten.
  • Sikre at estetiske hensyn tas i nødvendig grad.

Utleie av Tønsberg Torv ivaretas av Tønsberg Sentrum.

Bruk bestillingskjema her