Når og hvor?

I utgangspunktet gjennomføres vielser innenfor normal arbeidstid i Tønsberg rådhus.

I tillegg foretas det vielser siste lørdag i måneden, med unntak av juli og desember. Det er åpnet for å gjøre egne avtaler der dette er praktisk mulig for kommunen/vigsler. Det settes av 15 minutter til hver vielse.Kommunen tilbyr ikke vielser i andre kommuner.

<< Vilkår for å gifte seg

Kostnader >>

Kart

Kontaktinfo

Anne-Mette Silbodal

Telefon: 33 34 81 03

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no