Vielsesdagen

Vielse

Hvem utfører seremonien?

Foruten ordfører Petter Berg og varaordfører Bent Moldvær, har Tønsberg bystyre delegert vigselsmyndighet til følgende personer:

Per Martin Aamodt, Geir Viksand, Mette Vikan Andersen, Jan Ronald Eide og Tove Hovland. Les mer om vigslerne her

Oppmøte

Vielsen vil finne sted i Tønsberg rådhus, Halfdan Wilhelmsens allè 1 C (inngang fra Seebergsgate). Dere bes møte opp 15 minutter før avtalt tid i servicesenteret.

Legitimasjon

I servicesenteret viser dere legitimasjon og går igjennom eventuelle tilpasninger som er avtalt om seremonien.

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Vielsesseremonien

Dere blir vist inn i vielsesrommet sammen med gjestene. Seremonien varer i 10-15 minutter.

Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding og vigsleren utsteder en midlertidig vigselsattest.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.

Kulturelle innslag

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk e.l. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Språk

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Vigselsattest

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

 

  << Vilkår for å gifte seg

 Når og hvor? >>

Kart

Kontaktinfo

Anne-Mette Silbodal

Telefon: 33 34 81 03

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no