Barn 0-6 år med særskilte behov

Barn 0-6 år med særskilte behov

Kort fortalt

  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.  
  • Barn som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til å få dette.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Mer informasjon om PPT

Kontakt oss

Barnehagene i Tønsberg

Rådgiver - barnehagemyndighet:
Anne Ekrheim
Mobil: 917 64 668
anne.ekrheim@tonsberg.kommune.no 

Stabsleder - oppvekst:
Anita Schjelderup
Mobil: 916 07 571
anita.schjelderup@tonsberg.kommune.no

Til toppen