Barn 0-6 år med særskilte behov

Barn 0-6 år med særskilte behov

Kort fortalt

  • Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp, dersom de har særlige behov for det
  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehager

Barn med særskilte behov

Mer informasjon om PPT

Kontakt oss

Barnehagene i Tønsberg

Rådgiver - barnehagemyndighet:
Anne Ekrheim
Mobil: 917 64 668
anne.ekrheim@tonsberg.kommune.no 

Stabsleder - oppvekst:
Anita Schjelderup
Mobil: 916 07 571
anita.schjelderup@tonsberg.kommune.no

Til toppen