Barn 0-6 år med særskilte behov

Kort fortalt

  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.  
  • Barn med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til å få det.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Mer informasjon om PPT

Mer informasjon om helsestasjon for barn fra 0-6 år

Kontakt oss

Katrine Danielsen
Tjenesteleder-barnehagemyndighet
katrine.danielsen@tonsberg.kommune.no