Bolig og sosiale tjenester

Veiledningssenteret på NAV Tønsberg er stengt

På grunn av vekterstreiken er veiledningssenteret på NAV Tønsberg for tiden stengt.

Du finner generell informasjon om NAV-tjenesten på www.nav.no

Du kan lese / se din sak på www.nav.no, eller kontakte NAV på tlf. 55 55 33 33

Behov for akutt hjelp?
Ved akutt mangel på bolig, mat, stengt strøm, eller lignende kan du:

  • Søke om hjelp til dette digitalt på nav.no.
  • Henvende deg på bemannet tlf. 948 88 595 (mellom kl. 11.00 - 14.00 mandag til fredag)

Kontakt oss

NAV Tønsberg
Telefon 55 55 33 33

Bemannet åpningstid
Mandag - fredag kl. 11.00 - 14.00

Dørene vil være åpne fra kl 09.00 - 15.00 for de som har timeavtale utenom åpningstiden.

Boligavdelingen
E-post
Telefon 33 34 89 30

Postadresse
Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00

Til toppen