Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune legger på høring forslag til ny forskrift om forebyggende tiltak mot koronasmitte. Forskriften omfatter innskrenkede åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Tønsberg kommune. 

Asplan Viak AS varsler på vegne av Kristina Kvarteret AS oppstart av detaljreguleringsplan for eiendommen gbnr. 1002/262, del av Kristina kvarteret, i Tønsberg kommune.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen og parallell behandling av plan og byggesak.

KB Arkitekter AS varsler på vegne av Jarlsø Eiendom AS oppstart av detaljregulering av eiendom gbnr. 162/3 med felre i Tønsberg kommune.

PV arkitekter i samarbeid med Oslo Works varsler på vegne av Korten Eiendom oppstart av detaljregulering av eiendom gbnr. 1012/170 med flere i Tønsberg kommune. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak og forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen.

Tønsberg kommune varsler oppstart av arbeidet med samfunnsdelen i ny kommuneplan. 

I forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 er kommunene pålagt å vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. Send høringssvar innen 1. juni.

Kommunestyret for nye Tønsberg kommune har vedtatt følgende lokale forskrifter i møte den 12.12.2019. 

 

Til toppen