Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Kommunestyret i Tønsberg vedtok 5. februar 2020 detaljregulering av K-bygget, Statens Park, PlanID 3803 20180164.

Bane Nor legger forslag til kommunedelplan med konsekvenseutredning for nytt hensettingsanlegg/ togparkeringsanlegg i Tønsberg kommune ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan og bygningsloven § 11-14 første ledd.

Rambøll Norge AS har på vegne av Feiring Vestfold AS startet reguleringsarbeidet for massedeponi og utvidelse av Re pukkverk. Du kan sende innspill, disse må sendes innen 28.02.2020.

Kommunestyret for nye Tønsberg kommune har vedtatt følgende lokale forskrifter i møte den 12.12.2019. 

 

Til toppen