Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Skogsnaret 1, KST-sak 114/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir Arkitekter AS på vegne av Tønsberg kommune oppstart for detaljregulering av Vikingodden.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Ringshaugveien 66 - planid 3803 55016 sak. 178/21.

 

kart om viser planavgrensning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir arkitekter AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Træleborgveien 15 nr. 2.

 

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 109/21 i møte 16.06.2021 vedtatt:

  • Forskrift om nedgravde oljetanker, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark

Forskriften trer i kraft 01.07.2021. Den er kunngjort i Norsk Lovtidend, og kan leses på Lovdata.no og på våre nettsider.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljregulering av Sandeåsen boliger – planid 20150113 sak. 118/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Del av Husvik ved Hermelinveien sak. 119/21.

 

I dag bruker vi drone for å oppdatere kommunens kartverk med nybygg på Kjelle. Dronen sendes opp ved Kjellengeveien ca. kl. 09.30 og flytiden er estimert til 25-30 minutter. Dronen vil ta bilder fra 60 meters høyde. Vi har stort fokus på sikkerhet og personvern i våre droneoppdrag. Klikk her for å lese mer om hvordan vi bruker drone.

Ingeniørservice AS varsler på vegne av Andebuveien 78 AS igangsetting av detaljregulering som helt eller delvis erstatter gjeldende regulering, planID 3803 15002, Hesby i Tønsberg kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedsakelig gjelder detaljreguleringen gbnr 40/19, men planavgrensningen tar også for seg 40/8, 40/23, 40/24, 40/25 og 213/2.

 

Klage på kommunestyrets vedtak i sak: 178/20 den 09.12.2020, ble behandlet av kommunestyret den 19.05.2021, sak: 072/21. Klagen ble tatt til følge.

Til toppen