Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Rambøll Norge AS har på vegne av Feiring Vestfold AS startet reguleringsarbeidet for massedeponi og utvidelse av Re pukkverk. Du kan sende innspill, disse må sendes innen 28.02.2020.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i Re i møte 10.12.2019, sak 067/19 vedtatt detaljregulering av Gamleveien 6.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 12.12.2019, sak 050/19, vedtatt detaljregulering av Grenaderveien 24.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Kommunestyret i Tønsberg kommune i møte 12.12.2019 i sak KST-049/19 vedtatt detaljregulering av Semsbyveien 112.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 12.12.2019, sak 050/19, vedtatt detaljregulering av Bispeveien 1526/ Svinevoll nord.

Kommunestyret for nye Tønsberg kommune har vedtatt følgende lokale forskrifter i møte den 12.12.2019. 

 

Til toppen