Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 19.11.2021, UPB-sak nr.: 239/21 vedtatt å legge planforslaget til detaljregulering for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11 ut til høring og offentlig ettersyn.  

Vedtatt plan for Togparkering Tønsberg

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Togparkering Tønsberg sak. 147/21.

 

Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - planid 3803 R30_0004 sak. 214/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skjeggestadåsen delfelt B14. 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Basbergrønningen Nord, sak. 192/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Narverødveien 40 - planid 3803 20120058 sak. 191/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Ringshaugveien 66 - planid 3803 55016 sak. 178/21.

 

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 109/21 i møte 16.06.2021 vedtatt:

  • Forskrift om nedgravde oljetanker, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark

Forskriften trer i kraft 01.07.2021. Den er kunngjort i Norsk Lovtidend, og kan leses på Lovdata.no og på våre nettsider.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljregulering av Sandeåsen boliger – planid 20150113 sak. 118/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Del av Husvik ved Hermelinveien sak. 119/21.

 

Til toppen