Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Utsnitt av endret plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av Detaljregulering for Kaldnes, Delfelt M, N, K m.fl. - planid 3803 20110035, sak 150/21.

 

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 109/21 i møte 16.06.2021 vedtatt:

  • Forskrift om nedgravde oljetanker, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark

Forskriften trer i kraft 01.07.2021. Den er kunngjort i Norsk Lovtidend, og kan leses på Lovdata.no og på våre nettsider.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag om detaljregulering av Færderkvartalet, planID 3803 20150123, ut til offentlig ettersyn.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag om detaljregulering av Nedre Langgate 19, planID 3803 20200197, ut til offentlig ettersyn.

 

Planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Utvidelse - Taranrød pukkverk og deponi.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Re Arkitektur AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Valløveien 19.

    

Plankart med formål

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 3-7 legger Bane NOR ut detaljreguleringsplan for Togparkering Tønsberg, planID 3803 20200188 til offentlig ettersyn.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljregulering av Sandeåsen boliger – planid 20150113 sak. 118/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Del av Husvik ved Hermelinveien sak. 119/21.

 

I dag bruker vi drone for å oppdatere kommunens kartverk med nybygg på Kjelle. Dronen sendes opp ved Kjellengeveien ca. kl. 09.30 og flytiden er estimert til 25-30 minutter. Dronen vil ta bilder fra 60 meters høyde. Vi har stort fokus på sikkerhet og personvern i våre droneoppdrag. Klikk her for å lese mer om hvordan vi bruker drone.

Til toppen