Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg kommunestyre i møte 17.06.2020, sak: 089/20 vedtatt ovennevnte kommunedelplan.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR oppstart av planarbeid for detaljregulering av hensettingsanlegg for tog i Tønsberg kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 05.06.2020, UPB-sak nr.: 116/20 vedtatt å legge ut detaljregulering av Ilebrekke lokalsenter til offentlig ettersyn.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent boligområde B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen, vedtatt av Tønsberg kommunestyre 19. juni 2019.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 17.06.2020, sak 090/20, vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler oppstart av detaljregulering av eiendom gbnr. 215/1 i Tønsberg kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 03.04.20, UPB-sak nr.: 063/20 vedtatt å legge ut planforslag for detaljregulering av Scanrope nord, planID 3803 20160136 til offentlig ettersyn.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 05.06.20, UPB-sak nr. 115/20 vedtatt å legge ut planforslag for detaljregulering av Ringshaugveien 52 til offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 069/20 i møte 19.05.2020 vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Tønsberg kommune.

Tormod Kristiansen og Geir Karlsvik ønsker regulere Skogsnaret 1, gnr/bnr 137/238 i Tønsberg kommune.

Til toppen