Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

13. januar 2021 ble de nye politivedtektene for Tønsberg kommune godkjent.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Embark arkitekter AS oppstart av arbeid med reguleringsplan for Farmandsporten, som vil gjelde for gnr/bnr 1002/8 med flere eiendommer.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljregulering for Del av Studsrød gård, planID 20160132 sak. 255/20.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 11.12.2020, UPB-sak 252/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Kristina kvarteret, planID 3803 20200194, ut til offentlig ettersyn.

  

 

Ilebrekke lokalsenter plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Ilebrekke lokalsenter sak. 177/20.

  

Ødegården næringsområde plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Ødegården næringsområde sak. 178/20.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Rambøll AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Velleveien 15, planID 3803 20200201.

  

forside trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2020 – 2024 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Tønsberg kommune.

 

Planområdet for Detaljregulering av Storgaten 45

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir Arkitekter AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Storgaten 45, planID 3803 20200184.

  

Til toppen