Plan, bygg og eiendom

Byggesaker

Kommunens saksbehandlingssystem oppgraderes.  Vi vil derfor ha en del redusert kapasitet og tilgjengelighet i en periode når det skal gjennomføres tilpasning av systemer og nødvendig opplæring. Dette, kombinert med ny kommuneplan, vil dessverre også føre til lengre saksbehandlingstid. 

Kommunestyret vedtok 3. april ny kommuneplan. Nye dokumenter, kart og bestemmelser vil bli lagt ut på kommunens nettsider så fort som mulig. 

Per dags dato er gjennomsnittlig saksbehandlingstid 12 uker (gjelder alle type byggesaker). Informasjon om hvem som er saksbehandler finner du via vår kartløsning eller via våre postlister. Det tar ca. 2-3 uker, fra saken er mottatt, til saken er fordelt. 

Til toppen