Melde fra om ulovlighet

Bekymringsmeldinger om ulovlige byggetiltak sendes til oss. Før du melder inn, anbefaler vi at du går gjennom sjekkpunktene under. Grad av ulovlighet avgjør hvor raskt vi kan behandle saken, og saker med fare for liv og helse blir prioritert først.

Klikk her for å melde fra om ulovlig tiltak


Videre saksgang

Saker som blir meldt inn blir prioritert ut fra fare for helse, miljø og sikkerhet. Du vil ikke få svar på din melding men du kan følge med på våre postlister.

Tønsberg kommunes postlister
 

Hva blir ikke fulgt opp?

For at vi skal følge opp ulovligheten, må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser.

Tiltak som er unntatt søknadsplikt vil ikke bli fulgt opp. 
 

Plan- og bygningsloven
 

Tilsynsstrategi for byggesaker 2023-2025 (PDF, 542 kB)