Melde om feil og mangler

Oppdager du hull eller skade på en vei. veilys som har sluknet, trær som er trafikkfarlige eller annet som vi trenger å få vite, kan du enkelt melde i fra til oss.

Meld fra om feil og mangler i vår meldingsportal

 

Meldingen vil automatisk gå til en av våre saksbehandlere som vil se på saken.

Du kan alltid  følge med på saksgangen i kartet og om det er noen flere som har meldt inn samme sak. Navn vises ikke.

 

Melde om feil fra din mobil

Last ned Tønsberg kommunes egen app.

Last appen ned fra google Play (Android)

Last appen ned fra Appstore (IPhone)
 

Vil du heller ringe?

Ring telefon 33 34 88 00 mellom kl 07.00-15.00.
 

Hull og skader på fylkesvei

Ved hull og skader på fylkesvei, ring veitrafikksentralen på  telefon 175, eller send e-post til firmapost-sor@vegvesen.no.