Tønsberg Læringssenter

Tønsberg Læringssenter (TL) tilbyr tjenester til voksne som er bosatt i Tønsberg og Færder kommuner. Vi gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt grunnskoleopplæring, spesialundervisning, synspedagogisk opplæring og logopedi. Senteret hjelper også voksne innvandrere med blant annet bosted og arbeid.  Formålet er å styrke mulighetene for økonomisk selvstendighet og aktiv deltakelse i yrkes- og / eller samfunnsliv. 

Til toppen