Næringsutvikling

Kort fortalt

  • bindeleddet mellom næringslivet, næringslivsorganisasjonene, politikere og administrasjon
  • jobber for god kommunikasjon mellom de ulike aktørene
  • aktiv deltakelse i kommunale og regionale planprosesser som skal bidra til at næringslivets interesser blir ivaretatt