Næringsutvikling

Næringsutvikling

Kort fortalt

  • bindeleddet mellom næringslivet, næringslivsorganisasjonene, politikere og administrasjon
  • jobber for god kommunikasjon mellom de ulike aktørene
  • aktiv deltakelse i kommunale og regionale planprosesser som skal bidra til at næringslivets interesser blir ivaretatt

Skal du starte bedrift?

Aktiviteter i Næringsutvikling

 

Til toppen