Legevakten

  • Telefon 116117. Ring før du kommer.

  • Ring 113 når det er akutt og det står om liv.
  • Fra utlandet: telefon +47 33 37 25 90.
  • Åpningstider: døgnåpen.

Her ligger legevakten i Tønsberg

Kjellengveien 2B, 3125 Tønsberg

 

 

Legevaktbil

Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege. Oppdragene er ment til sykebesøk og akutte oppdrag. 

Døgntilbud – ØHD

Hos oss har vi en døgnbemannet sengepost med 13 plasser. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sykehusinnleggelse. Plassene er for pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling. Les mer om ØHD

 

Legevakten i Tønsberg - Klikk for stort bilde