Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD)

Kort fortalt

  • ØHD betyr øyeblikkelig hjelp døgntilbud
  • Døgnbemannet
  • Innleggelse via lege

Hva er ØHD?

ØHD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennhelsetjenesten.

Hvem kan få tilbudet?

ØHD erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på ØHD som på sykehuset.

Hvordan får du innleggelse på ØHD?

Det er fastlegen din, legevaktslegen eller akkuttmottaket på SiV som legger deg inn etter avtale med ØHD lege.

Hva får du?

Sykepleiere på vakt samarbeider med legevaktlegene, fastlegene og Sykehuset i Vestfold. Dette for å gi befolkningen et trygt døgnopphold.

Hvor lenge varer oppholdet?

Opphold ved ØHD avdelingen vil normalt vare i inntil 3 døgn. Da vil pasienten enten:

  • få reise hjem
  • bli overført til en annen avdeling eller sykehus
  • få forlenget oppholdet ved ØHD avdelingen

Annen info

 

Bilde av legevakten og ØHD i Tønsberg

 

 

Her ligger ØHD i Tønsberg