Skole

  • 15.06.2021

    De fleste unge har det bra - korona til tross

    Årets Ungdataundersøkelse viser at de fleste barn og unge trives på skolen og at bruken av rusmidler har gått litt ned. Livskvaliteten for de fleste unge har stort sett holdt seg godt det siste året, til tross for korona-pandemien. Samtidig er grunn for en viss bekymring knyttet til psykiske helseplager og trakassering på nett.
Til toppen