HC-kort (handicapkort)

Kort fortalt

  • Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort).
  • Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift.
  • Kortet er for deg som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Slik får du HC-kort

  • Du må dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.
  • Det er Tønsberg parkering som behandler søknaden og du må logge inn eller registrere ny bruker på deres nettside for å komme til skjemaet
  • Ønsker du papirskjema, kan det hentes på servicesenteret på rådhuset i Tønsberg. Utfylt papirskjema sendes til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg
     

Søknadsskjema for HC-kort (Innlogging  eller registrere ny bruker hos Tønsberg parkering)