Søke kommunal bolig

 • Du kan søke om å leie en kommunal bolig hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer
 • Boligen har enkel standard
 • Leietid er normalt 3 år

Hva er kommunal bolig?

Kommunal bolig er en bolig med enkel standard som kommunen leier ut. Boligene ligger i forskjellige områder i kommunen og har variert størrelse og pris. Leietid er normalt for tre år, men i noen tilfeller kan det også gis kortere eller lengre leietid.
 

Hvem kan søke om kommunal bolig?

 • Personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for offentlig boligstøtte, klarer å skaffe seg bolig i det private boligmarkedet.
 • Personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer.
   

Slik søker du

 1. Du kan søke om kommunal bolig digitalt. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern. Det er NAV Tønsberg som mottar og behandler din søknad.
   
 2. For å kunne vurdere søknaden din, ber vi deg om å legge ved: 
  1. Din siste skattemelding
  2. Hvis du er i jobb: Dine siste 3 lønnsslipper
  3. Hvis du leier bolig: Leiekontrakt eller oppsigelse av leieforholdet
  4. Hvis du trenger tilrettelagt bolig: Dokumentasjon på hvorfor du trenger det
  5. Hvis du søker på grunn av helsen: Dokumentasjon på din helsesituasjon 
    

Hvis du mangler vedlegg nå, kan du sende de inn etterpå.
 

Søk kommunal bolig
 

Dersom du ikke kan søke digitalt kan du printe søknaden her: 

Søk kommunal bolig (PDF)

Send inn søknaden med vanlig post eller ta den med til NAV Tønsberg og legg den i postkassa på utsiden av inngangen til Veiledningssenteret.

 

Hva koster det?

 • Husleien er basert på gjengs leie og i noen tilfeller markedsleie. Det kreves depositum eller kommunal garanti inntil 6 måneders husleie.
 • Hvis du ikke har mulighet til å betale depositum på egenhånd når du inngår en leiekontrakt, kan du søke NAV om støtte til kommunal garanti.
 • Alle med lave inntekter og høye boutgifter oppfordres til å søke bostøtte hos Husbanken. Dette kan gi deg lavere boutgifter.

Du kan lese mer og søke om bostøtte hos Husbanken.no

 

Hva skjer videre med din søknad?

Din søknad behandles på grunnlag av dine opplysninger og dokumentasjon, og avgjøres i tråd med våre retningslinjer. 

 • Svar på søknaden får du i et brev til deg.
 • Dette er et enkeltvedtak som du kan klage på.

Dersom du blir godkjent som søker til kommunal bolig, registreres du på en søkerliste som blir gjennomgått en gang per uke. Det gjøres til en hver tid prioritering mellom de søkerne som har størst behov.  

Det er viktig at du holder oss oppdatert på din boligsituasjon og kontaktinformasjon. Du må fortsatt søke bolig på det private leiemarkedet, selv om du er godkjent som søker til kommunal bolig.

Du må melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra til oss hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
 

Klage

Hvis du mener noe er feil i svaret på søknaden, kan du klage innen 3 uker etter du mottok brevet.  

I klagen må du fortelle:

 • hva du er uenig i
 • hvorfor du er uenig

Dersom det er nye opplysninger i saken, bør dette dokumenteres hvis mulig. 

Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte oss.

Send klagen til NAV Tønsberg – avd. Økonomi og bistand, Postboks 2093, 3103 TØNSBERG eller lever den i postkassa på utsiden av NAV Tønsberg. 

Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken oversendt til klagenemnda i kommunen for endelig avgjørelse.
 

Retningslinjer for tildeling

Du vil få et skriftlig tilbud når det er ledig bolig som er aktuell for deg og ditt behov.

Det er ikke klageadgang på tildeling av bolig. I utgangspunktet får du ett tilbud og dersom du takker nei til dette, vil du i utgangspunktet ikke lenger være godkjent som søker til kommunal bolig. 

Veileder for søknadsskjemaet (PDF, 19 kB)
 

Kontakt oss

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med NAV på telefon: 55 55 33 33 (mandag til fredag kl. 09.00-15.00). Du kan få hjelp per telefon eller sette opp timeavtale. 

Du kan også komme til NAV Tønsberg for å få hjelp og veiledning. Bemannet åpningstid: mandag - fredag: 11.00 - 14.00. Dørene vil være åpne fra kl. 09.00 - 15.00 for de som har timeavtale utenom åpningstiden.
 

Her finner du NAV Tønsberg

Adresse: Anton Jenssens gate 1, 3125 Tønsberg

 

Kontakt boligavdelingen (TKE) for leieforhold

Telefon: 33 34 89 30 (mandag-fredag kl. 08.00 - 15.30)
tke@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse:
Svend Foynsgate 3, 3126 Tønsberg.

Postadresse:
Tønsberg kommune
v/Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg

 

Åpningstider boligavdelingen

Normale åpningstider
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Sommeråpent 1. juni - 31. august
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00

 

Her finner du boligavdelingen