Skal du bygge, rive eller endre?

Byggesaker

Per dags dato må du vente ca 3 måneder før formelt vedtak foreligger (gjelder alle type byggesaker). Det tar 2-3 uker fra saken er mottatt, til saken er fordelt. Informasjon om hvem som er saksbehandler finner du via vår kartløsning eller via våre postlister.

Til toppen