Landbruk

Landbruksnyheter

 • 22.09.2021 Hogst i Våle hos Leif Bjune

  Stor aktivitet i billeskadd skog

  Det er høy hogstaktivitet i skogen om dagen, etter store angrep av granbarkbiller. Det er viktig å følge med i egen skog, slik at en kan ta ut tømmeret før kvaliteten forringes.
 • 08.07.2021 Ganger som granbarkbillene lager

  Store mengder med granbarkbiller lokalt

  Nå må du følge med i skogen din! Særlig der snøen knakk mye skog i vinter, og der hvor det er mye gammel skog på skrinne områder. Faren for stedvis kraftige billeangrep er overhengende.
 • 16.04.2021 Storelva

  Nytt søknadsskjema for fysiske tiltak i vassdrag

  Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag skal sørge for at vassdragstiltak foregår i forsvarlige former med hensyn på naturverdier. Statsforvalteren har utarbeidet et nytt skjema som skal hjelpe deg som ønsker å utføre tiltak i vassdrag.
 • 23.02.2021 Søknad om produksjonstilskudd

  Søknadsfrist for produksjonstilskudd - 15. mars

  Det er kun husdyrprodusenter som kan søke denne omgangen. Søknaden kan leveres fra 1. mars (telledato). Det er mulig å endre innsendt søknad frem til 29. mars.
Til toppen