Landbruk

  • 16.04.2021 Storelva

    Nytt søknadsskjema for fysiske tiltak i vassdrag

    Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag skal sørge for at vassdragstiltak foregår i forsvarlige former med hensyn på naturverdier. Statsforvalteren har utarbeidet et nytt skjema som skal hjelpe deg som ønsker å utføre tiltak i vassdrag.
  • 23.02.2021 Søknad om produksjonstilskudd

    Søknadsfrist for produksjonstilskudd - 15. mars

    Det er kun husdyrprodusenter som kan søke denne omgangen. Søknaden kan leveres fra 1. mars (telledato). Det er mulig å endre innsendt søknad frem til 29. mars.
Til toppen