Landbruk

 • 22.11.2022 Rastadelva

  Fagdag om grønn erosjonssikring

  Torsdag 17. november 2022 ble det avholdt et seminar om grønn erosjonssikring, med fokus på lavlandsvassdrag som renner gjennom jordbruksarealer. Foredragene ble filmet, og disse opptakene finner du nederst på siden.
 • 18.11.2022 Ungskogpleie

  Frister for innlevering av skogfondssaker

  Nå nærmer fristen seg for å levere inn refusjonskrav for skogfond. Fristen for saker med tilskudd er den 25. november. Saker uten tilskudd må leveres innen 15. desember.
 • 20.10.2022 Oppgradering av hydroteknisk anlegg

  Økte satser for SMIL-tilskudd i jordbruket :)

  Det er mye penger igjen av årets pott til SMIL-tilskudd i jordbruket. Tønsberg kommune øker derfor tilskuddsprosentene, da kostnadsnivået samtidig har økt ved gjennomføring av tiltak.
 • 20.10.2022

  Karbonfangst i jordbruksjord: Årets siste markdager!

  I samarbeid med Norsk landbruksrågiving Viken inviterer vi til årets siste markdager om karbonfangst i jordbruksjord.
 • 30.09.2022

  Kveldskurs i utfylling av RMP-søknad onsdag 5. oktober

  Bondelagene i Tønsberg og Landbrukskontoret i Tønsberg kommune ønsker velkommen til et praktisk kurs i utfylling av RMP-søknader. Kurset foregår i 4. etasje i kommunehuset på Revetal, onsdag 5. oktober, kl. 18.00 – 21.00. Bevertning.
 • 15.09.2022

  Radioaktivitet og atomberedskap for næringsmidler

  Ved en atomulykke kan ulike radioaktive stoffer bli spredt via partikler i luften, og stoffene vil kunne tas opp i dyr og planter. Samtidig kan den radioaktive forurensingen begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.
Til toppen