Landbruk

Landbruksnyheter

 • 23.10.2023

  Markvandringer - fangvekster

  I samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Viken inviterer landbrukskontoret til markvandringer om fangvekster: - torsdag 26. oktober - onsdag 1. november
 • 02.10.2023

  Tilskudd ved produksjonssvikt/avlingssvik

  Sesongen 2023 har for mange gitt lave avlinger med dårlig kvalitet, mye plunder og ekstraarbeid. Grasavlingene var først skremmende dårlige, men tok seg opp etter hvert. Frist for søknad om tilskudd ved produksjonssvikt er 31. oktober.
 • 24.08.2023

  NYTT: Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

  Nytt fra i år skal jegere rapportere alle felte rådyr i Hjorteviltregisteret, og ikke i jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå (SSB) ved årets slutt. Det oppfordres til at jegerne fortløpende rapporterer via mobilappen "Sett og skutt".
 • 14.08.2023

  Markvandringer – fangvekster

  I samarbeid med Norsk landbruksrågiving Viken inviterer vi til markvandringer om fangvekster. Når: Tirsdag 15. august kl. 18.00 – 20.00 og fredag 18. august kl. 10.00 – 12.00. Hvor: Hos Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Heianveien 231, Ramnes.
 • 26.06.2023

  Meld fra om tørkeskader

  I år minner tørken om det massive tørkeåret 2018. For å kunne søke tilskudd ved produksjonssvikt (avlingssvikt) skal du melde fra så snart du mistenker at du kommer til å søke.
 • 30.05.2023

  Førsteslått og rådyrkalver - bruk av drone

  Nå er det straks tid for førsteslåtten, og rådyrgeitene har fått eller får i disse dager kalver. Også i år har bøndene mulighet for å få søkt over grasarealene med drone.
Til toppen