Landbruk

 • 24.08.2023

  NYTT: Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

  Nytt fra i år skal jegere rapportere alle felte rådyr i Hjorteviltregisteret, og ikke i jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå (SSB) ved årets slutt. Det oppfordres til at jegerne fortløpende rapporterer via mobilappen "Sett og skutt".
 • 14.08.2023

  Markvandringer – fangvekster

  I samarbeid med Norsk landbruksrågiving Viken inviterer vi til markvandringer om fangvekster. Når: Tirsdag 15. august kl. 18.00 – 20.00 og fredag 18. august kl. 10.00 – 12.00. Hvor: Hos Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Heianveien 231, Ramnes.
 • 26.06.2023

  Meld fra om tørkeskader

  I år minner tørken om det massive tørkeåret 2018. For å kunne søke tilskudd ved produksjonssvikt (avlingssvikt) skal du melde fra så snart du mistenker at du kommer til å søke.
 • 30.05.2023

  Førsteslått og rådyrkalver - bruk av drone

  Nå er det straks tid for førsteslåtten, og rådyrgeitene har fått eller får i disse dager kalver. Også i år har bøndene mulighet for å få søkt over grasarealene med drone.
 • 24.05.2023

  Ny tiltaksstrategi for bruk av tilskuddsmidler 2023-2026

  Kommunen er pålagt å lage en strategisk plan for bruk av miljøvirkemidlene i samarbeid med næringen. Siste del av planen inneholder en strategi for prioritering av midlene for Tønsberg kommune.
 • 15.05.2023

  Avrenning - løsningene som kan redde Oslofjorden

  Tønsbergs Blad publiserte en artikkel om avrenning fra jordbruket den 7. mai. Journalisten var hos Paul Christen Eikeberg i Undrumsdal.
Til toppen