Landbruksnyheter

Hvordan redusere avrenning og erosjon uten å redusere lønnsomheten? Velkommen til møte om jordbruk og vannmiljø!

Potet- eller grønnsaksbonde? I så fall - velkommen til møte om tiltak for redusert erosjon og avrenning!
28. februar på Gjennestad.

I samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Viken inviterer vi til kurs i dyrking av fangvekster.

Går du med planer om å utvikle gården, er det mulig for deg å søke Innovasjon Norge om støtte til investeringer.

Torsdag 17. november 2022 ble det avholdt et seminar om grønn erosjonssikring, med fokus på lavlandsvassdrag som renner gjennom jordbruksarealer.
Foredragene ble filmet, og disse opptakene finner du nederst på siden.

Nå nærmer fristen seg for å levere inn refusjonskrav for skogfond.
Fristen for saker med tilskudd er den 25. november. Saker uten tilskudd må leveres innen 15. desember.

Det er mye penger igjen av årets pott til SMIL-tilskudd i jordbruket. Tønsberg kommune øker derfor tilskuddsprosentene, da kostnadsnivået samtidig har økt ved gjennomføring av tiltak. 

I samarbeid med Norsk landbruksrågiving Viken inviterer vi til årets siste markdager om karbonfangst i jordbruksjord.

Bondelagene i Tønsberg og Landbrukskontoret i Tønsberg kommune ønsker velkommen til et praktisk kurs i utfylling av RMP-søknader. Kurset foregår i 4. etasje i kommunehuset på Revetal, onsdag 5. oktober, kl. 18.00 – 21.00. Bevertning. 

Ved en atomulykke kan ulike radioaktive stoffer bli spredt via partikler i luften, og stoffene vil kunne tas opp i dyr og planter. Samtidig kan den radioaktive forurensingen begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

Til toppen