Landbruksnyheter

I dag blir årets fellingstillatelser sendt ut i posten. Kommunen har økt kvotene betraktelig, for å prøve å redusere bestanden - noe vi ser på som nødvendig.

Nå er det straks tid for førsteslåtten, og rådyrgeitene har fått eller får i disse dager kalver. Nå har bøndene mulighet for å få søkt over grasarealene med drone.

 Tønsberg kommune deler ut gratis busker og treplanter til bønder og andre grunneiere som ønsker å plante på elvekanten.

I samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Viken, inviterer landbrukskontoret i Tønsberg til markdager.

En av høstens kontrolltema for produksjons-tilskudd blir 2 meters kantsone mot bekker/vassdrag. Det er nå stadig større fokus på tap av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealer, og beholde disse ressursene der vi trenger dem.

Matjord og næringsstoffer er to av våre mest verdifulle ressurser for matproduksjon i Norge, og som vi har ansvaret for å ta vare på. I de siste årene har vi økt vår kunnskap om hvor mye jord og næringsstoffer som går tapt i vassdragene.

Du har mulighet til å etterregistrere enkelte opplysninger i søknaden frem til og med 10. januar året etter søknadsåret. Du logger deg inn i søknaden på samme måte som da du sendte inn søknaden.

Hogst i Våle hos Leif Bjune

Informasjon om frister, tilskuddssatser og søknadsprosess finner du nedenfor.

Skogfondet kan benyttes på tiltak som er utført i 2020 og 2021.

 

 

 

Kvinne i en åker som viser frem en plante

I klimaprosjektet «karbonfangst i jordbruksjord» undervises det i nye dyrkingsteknikker som har som bieffekt at vannet blir reinere og avlingene større.


  

Mange bønder har blitt interessert i fornybar energi. Dette har blitt mer aktuelt med dagens høye strømpriser.

Til toppen