Landbruksnyheter

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag skal sørge for at vassdragstiltak foregår i forsvarlige former med hensyn på naturverdier. Statsforvalteren har utarbeidet et nytt skjema som skal hjelpe deg som ønsker å utføre tiltak i vassdrag.

Det er kun husdyrprodusenter som kan søke denne omgangen. Søknaden kan leveres fra 1. mars (telledato). Det er mulig å endre innsendt søknad frem til 29. mars.  

Til toppen