Landbruksnyheter

Bilde er av en bygning som er ei tørke til korn og flis.

Går du med planer om å utvikle gården, er det mulig for deg å søke Innovasjon Norge om støtte til investeringer.

Bilde av erosjon i Rastaelva

Torsdag 17. november 2022 ble det avholdt et seminar om grønn erosjonssikring, med fokus på lavlandsvassdrag som renner gjennom jordbruksarealer.
Foredragene ble filmet, og disse opptakene finner du nederst på siden.

Bildet viser en aktør som utfører ungskogpleie

Nå nærmer fristen seg for å levere inn refusjonskrav for skogfond.
Fristen for saker med tilskudd er den 25. november. Saker uten tilskudd må leveres innen 15. desember.

Oppgradering av hydroteknisk anlegg

Det er mye penger igjen av årets pott til SMIL-tilskudd i jordbruket. Tønsberg kommune øker derfor tilskuddsprosentene, da kostnadsnivået samtidig har økt ved gjennomføring av tiltak. 

I samarbeid med Norsk landbruksrågiving Viken inviterer vi til årets siste markdager om karbonfangst i jordbruksjord.

Bildet viser et jorde med erosjon.

Bondelagene i Tønsberg og Landbrukskontoret i Tønsberg kommune ønsker velkommen til et praktisk kurs i utfylling av RMP-søknader. Kurset foregår i 4. etasje i kommunehuset på Revetal, onsdag 5. oktober, kl. 18.00 – 21.00. Bevertning. 

Bilde av sauer på et jorde

Ved en atomulykke kan ulike radioaktive stoffer bli spredt via partikler i luften, og stoffene vil kunne tas opp i dyr og planter. Samtidig kan den radioaktive forurensingen begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

  I dag blir årets fellingstillatelser sendt ut i posten. Kommunen har økt kvotene betraktelig, for å prøve å redusere bestanden - noe vi ser på som nødvendig.

 Nå er det straks tid for førsteslåtten, og rådyrgeitene har fått eller får i disse dager kalver. Nå har bøndene mulighet for å få søkt over grasarealene med drone.

  Tønsberg kommune deler ut gratis busker og treplanter til bønder og andre grunneiere som ønsker å plante på elvekanten.

Til toppen