Markvandringer - fangvekster

Bildet viser hvordan regnvann ser ut etter det har rent gjennom ulike jorddekke - Klikk for stort bildeRegnsimulator Hans Ivar Nesse

I samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Viken inviterer landbrukskontoret til markvandringer om fangvekster:

- torsdag 26. oktober

- onsdag 1. november

Torsdag 26. oktober

Det er kl. 10 – 12 og kl. 15 – 17 hos Hans Wilhelm og Mari Wedel-Jarlsberg, Heianveien 231, Ramnes.

Tema for de to markvandringene:

  • Etableringsmetoder for vårsådde og sommersådde fangvekster. På stedet er det et demofelt med 10 ulike vårsådde fangvekster, sådd på to ulike såtider, i bygg, havre og hvete, i tillegg til 2 ulike blandinger sommersådde fangvekster, sådd før og etter tresking. Forsøksfeltet er finansiert av Klima og Miljøprogrammet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Demoforsøket viser ganske tydelig hvilke arter som egner seg og hvilke som ikke egner seg, evt. om man bør justere på såtiden for å få redusert konkurransen med kornet.
  • Demonstrasjon av regnsimulator (se bildet) som viser hvilken påvirkning vekst og jordarbeiding har å si for avrenning fra jordbruksjord. Meget interessant!
  • Klimaarbeidet i norsk jordbruk, bruk av klimakalkulatoren og klimaeffekten av fangvekster.
  • Fangvekster er bra for vannkvaliteten. Informasjon om arbeidet med å bedre vannkvaliteten i elv og fjord, v/ Tønsberg kommune.
  • RMP-tilskudd til fangvekster v/ Tønsberg kommune.

Onsdag 1. november

Det er kl. 14 – 16 hos Bjørnar Langklep, Hengsrudveien 811, Undrumsdal

Tema for denne markvandringen:

  • Vi ser på vårsådde fangvekster etablert i åkerbønner og i korn. Vi hører om Bjørnars erfaringer med fangvekster fra i år og tidligere år. 
  • NLR informerer om bruk av vår- og sommersådde fangvekster i økologisk og konvensjonell drift.
  • Klimaarbeidet i norsk jordbruk, bruk av klimakalkulatoren og klimaeffekten av fangvekster.
  • Fangvekster er bra for vannkvaliteten. Informasjon om arbeidet med å bedre vannkvaliteten i elv og fjord, v/ Tønsberg kommune.
  • RMP-tilskudd til fangvekster v/ Tønsberg kommune.

Tilskudd til fangvekster

Tilskuddet til fangvekster som underkultur i korn eller sådd etter tresking er 220 og 320 kr per dekar. Det første kan kombineres med tilskudd til korn i stubb (100 kroner per dekar).

Påmelding 

Det blir servert kaffe.

Markvandringene er gratis for alle interesserte!

Send gjerne en e-post til hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no, så er det enklere å vite hvor mye kaffe vi skal trakte!