Vakttelefoner


Akutt nødhjelp

Helse - Telefon 113

Politi - Telefon 112

Brann - Telefon 110

_________________________________
 

Legevakt

Telefon: 116117

Les mer om legevakten

_________________________________
 

Trenger du noen å snakke med?

Mental helse - Ring Hjelpetelefonen 116123

Les mer om Hjelpetelefonen på nettsiden til Mental Helse
 

Kirkens SOS - Telefon 22 40 00 40

Les mer på nettsiden til kirkens SOS

_________________________________
 

Vakttelefoner til hjemmesykepleien

Vakttelefoner til hjemmesykepleien

_________________________________
 

Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 116111

http://www.116111.no/

_________________________________
 

Barnevernvakta

Telefon: 33 31 02 03

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 23.00
Fredag kl. 15.00 - Søndag kl. 23.00
Helligdager kl. 08.00 - 23.00

Utenom åpningstid er det bakvaktordning med samme telefonnummer. 

http://barnevernvakten.no/kommuner/tonsberg-kommune

_________________________________

 

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold

Telefon: 33 35 77 77

https://smiso-vestfold.no/

_________________________________


Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Telefon: 800 57 000

_________________________________
 

Krisesenteret i Vestfold

Telefon: 33 35 91 91

Gå til krisesenterets nettsider

_________________________________
 

Tannlegevakt

Telefon: 40 61 12 12 (Det er viktig at du ringer før du kommer)

Besøk nettsiden til Tønsberg legevakt

_________________________________
 

Akutt forurensning

Hvis du oppdager akutt forurensning i vann eller grunn, skal du ringe 110. Brannvesenet organiserer videre varsling og tiltak.

_________________________________

 

Strømstans

Har strømmen gått, kan du sjekke nettsiden til "Lede".  Der kan du blant annet finne et oversiktskart som visesr planlagte og varslede strømbrudd. 

Lede har døgnåpen feilmeldingstelefon: 35 51 89 91

Les mer på Lede sin nettside

_________________________________

 

Vakttelefon for vei, vann og avløp

Telefon: 977 91 000

Benyttes kun hvis hendelser inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

I normal arbeidstid kan telefonen være avslått. Kontakt da Servicesenteret på telefon 33 40 60 00.

_________________________________
 

Vakttelefon for yrkesbygg og kommunale boliger

Telefon 902 44 003

Benyttes kun hvis uhell inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager ved akutt behov for hjelp, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

Se vakttelefon for rørlegger, elektriker, glassmester

_________________________________
 

Akutt hjelp til produksjonsdyr og kjæledyr

Veterinærvakta kan brukes for produksjonsdyr og kjæledyr som trenger akutt hjelp på kveldstid, helger og helligdager.
Telefon 33 06 06 20

Les mer om veterinærvaktordningen
 

Tønsberg dyreklinikk er en privat smådyrklinikk.
Telefon 416 52 929 (OBS - ikke SMS!)
Semslinna 27, 3170 Sem

Les mer på Tønsberg Dyreklinikk sine nettsider 

________________________________
 

Melde om skadet/påkjørt vilt

Telefon 02800 (politiet)

Telefon 941 34 575 (viltettersøksgruppa i Tønsberg). OBS - ikke SMS - kun ringe.

Les mer om skadet vilt

_________________________________
 

Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) 

Mandag - fredag kl 08.00 16.00

Telefon: 480 53 138

Mandag - fredag kl 16.00 - 23.00 og helg og høytid kl 08.00 - 23.00

Telefon: 481 84 261

Les mer om ØHD