Vakttelefoner

Vakttelefoner


Akutt nødhjelp

Helse - Telefon 113

Politi - Telefon 112

Brann - Telefon 110

_________________________________

Legevakt

Telefon: 116117

Les mer om legevakten

_________________________________

Trenger du noen å snakke med?

Mental helse - Telefon 116123

Kirkens SOS - Telefon 22 40 00 40

_________________________________

Vakttelefoner til hjemmesykepleien

Vakttelefoner til hjemmesykepleien

_________________________________

Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 116111

http://www.116111.no/

_________________________________

Barnevernvakta

Telefon: 33 31 02 03

Mandag til torsdag kl. 16.00 - 24.00
Fredag kl. 15.00 - Søndag kl. 23.00
Helligdager kl. 08.00 - 23.00

Utenom åpningstid er det bakvaktordning med samme telefonnummer. 

http://barnevernvakten.no/kommuner/tonsberg-kommune

_________________________________

Krisesenteret i Vestfold

Telefon: 33 35 91 91

http://www.krisenett.no/

_________________________________

Tannlegevakt

Telefon: 33 69 74 74

Les mer om tannlegevakten

_________________________________

Vakttelefon for vei, vann og avløp

Telefon: 977 91 000

Benyttes kun hvis hendelser inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

I normal arbeidstid kan telefonen være avslått. Kontakt da Servicesenteret på telefon 33 40 60 00.

_________________________________

Vakttelefon for yrkesbygg og kommunale boliger

Telefon 902 44 003

Benyttes kun hvis uhell inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager ved akutt behov for hjelp, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

Se vakttelefon for rørlegger, elektriker, glassmester

_________________________________

Veterinærvakt for akutt sykdom eller skade på kjæledyr

Evidensia Vestfold Dyrehospital
Telefon 33 32 90 00
Måkeveien 2A, 3112 Tønsberg
Evidensia Vestfold Dyrehospital

 

Tønsberg dyreklinikk
Telefon 416 52 929 (OBS - ikke SMS!)
Semslinna 27, 3170 Sem
Tønsberg Dyreklinikk 

_________________________________

Melde om skadet/påkjørt hjortevilt (rådyr, hjort, elg)

Telefon 02800 (politiet)

Telefon 941 34 575 (viltettersøksgruppa i Tønsberg). Til dette telefonnummeret kan man ikke sende SMS - kun ringe.

Les mer om skadet vilt

_________________________________

Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) 

Mandag - fredag kl 08.00 16.00

Telefon: 480 53 138

Mandag - fredag kl 16.00 - 23.00 og helg og høytid kl 08.00 - 23.00

Telefon: 481 84 261

Les mer om ØHD

Til toppen