Gebyrer - priser - avgifter

Du kan velge å få månedlig faktura på kommunale avgifter, så slipper du å bli fakturert et stort beløp hver tredje måned. 

Slik får du månedlig faktura:

Vi anbefaler alle å opprette avtale om avtalegiro eller eFaktura.
 

Gebyrer 2023

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 2 MB)