Gjeldende arealdel 2023-2035

  • Kommuneplanens arealdel gir retningslinjer for hvordan arealene i kommunen skal utvikles og forvaltes i fremtiden. 
  • Arealdelen for 2023-2035 ble vedtatt i kommunestyret 3. april 2024.

Plandokumenter

Planbeskrivelse og plankart
Tittel Publisert Type
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer

04.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utfyllende_bestemmelser_og_retningslinjer[1].pdf
Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2023-2035 Sluttbehandling

04.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2023-2035 Sluttbehandling april.pdf
Plankart sør

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart sør.pdf
Plankart nord

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart nord.pdf

 

Kartvedlegg

Kartvedlegg til kommuneplanen
Tittel Publisert Type
Kartvedlegg 1 Tønsberg by

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg 1 Tønsberg by.pdf
Kartvedlegg 2 Ras- og skredfare

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg 2 Ras- og skredfare.pdf
Kartvedlegg 3 Hensyns- og sikringssoner

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg 3 Hensyns- og sikringssoner.pdf
Kartvedlegg 4 Bestemmelsesområder

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg 4 Bestemmelsesområder.pdf
Kartvedlegg 5 båndleggings- og gjennomføringssoner

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg 5 båndleggings- og gjennomføringssoner.pdf
Kartvedlegg 6 Faresoner og støysoner

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg 6 Faresoner og støysoner.pdf
Kartvedlegg 7 Detaljeringssoner

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg 7 Detaljeringssoner.pdf
Kartvedlegg 8 Plakat hele kommunen

18.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg 8 Plakat hele kommunen.pdf

 

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder (PDF, 12 MB)

 

Saksfremlegg og møtebehandling

Se saksdokumentene i den politiske behandlingen.

Saksfremlegg og møtebehandling (PDF, 12 MB)

 

Slik lagde vi ny arealdel

Se høringsforslag, høringssvar og arealinnspill og annet som ble behandlet underveis i prosessen mot ny arealdel.

Gå til “Slik lagde vi ny arealdel”

 

Har du spørsmål?

Magnus Robert Campbell
Seniorrådgiver
magnus.robert.campbell@tonsberg.kommune.no
Telefon 97 01 32 17