Kart og kartdata

I vår kartportal kan du blant annet finne det meste av eiendomsinformasjon, skrive ut kart til din byggesøknad og mye mer.

 

Gå til Tønsberg kommunes kartportal


Se brukerveiledning for kartportalen (PDF, 591 kB) 

Hvordan finne frem til byggesaker og tegninger via kartet  (PDF, 972 kB)

Hvordan finne frem til reguleringsplaner eller kommuneplaner via kartet   (PDF, 924 kB)

 

Utvidet kartportal for fagpersoner

Gå til utvidet kartportal

 

Bruk av drone til kartlegging

Vi bruker dronebilder, blant annet til å oppdatere vårt kartverk når det lages nye byggefelt og når det skal gjøres større terrenginngrep. 

Se våre sikkerhetsprinsipper og personvernregler for droneflyvning