Bruk av drone til kartlegging

Kort fortalt

  • Siden 2020 har virksomheten Areal, bygg og landbruk brukt dronebilder, blant annet til å oppdatere vårt kartverk i forbindelse med nye byggefelt og større terrenginngrep.
  • Vår drone er ca. 35cm stor og har et fastmontert kamera.
  • Vi har stort fokus på sikkerhet og personvern.

Hvordan gjennomføres oppdrag?

Vi befarer alltid området på forhånd for å kunne danne et så godt som mulig bilde av faktorer som har betydning for operasjonen. Vi innhenter også tillatelse fra grunneieren.

Vi kan ikke fly i regn eller i sterk vind og følger derfor nøye med på værmeldingen. Bortsett fra værforbehold, er tidspunktet for når vi flyr som regel ikke kritisk. Vi forsøker alltid å fly på tidspunkt slik at færrest mulig blir utsatt for fare og sjenanse.

Ved valg av avgang/landingssted kommer utenforstående personers sikkerhet først. Vi sperrer av stedet (5x5m) ved behov.

Vi prøver alltid å minimere ulemper for trafikk i området og vi varsler/informerer publikum på stedet underveis.

Når dronen er opp i luften, flyr den normalt i en høyde mellom 30 og 100 meter, avhengig av oppdragets art. Hvor lenge dronen er i luften er avhengig av området som skal dekkes, men er normalt fra 10 til 50 minutter.

Sikkerhet og personvern

Dronepiloten flyr i spesifikk kategori etter tillatelse fra Luftfartstilsynet. Vi har alltid sikkerhet og personvern i fokus og følger derfor blant annet følgende prinsipper:

  1. Dronen er påført navn til eieren og telefonnummer, samt registreringsnummer.
  2. Dronepiloten skal være godt synlig og lett å finne mens flyging foregår.
  3. Vi informerer publikum på stedet når vi flyr med dronen.
  4. Vi prøver i størst mulig grad å unngå å fotografere/filme personer under oppdrag.
  5. Vi vurderer området fra personvernhensyn når det gjelder bygninger, kjøretøy og andre forhold.
  6. Innsamlede data som kan oppfattes som personopplysninger er tilgjengelig for innsyn for vedkommende person eller virksomhet.
  7. Det er bare kompetente personer har tilgang til originalbilder/videoopptak og de brukes utelukkende til faglige formål.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt med dronepiloten når vi er ute på oppdrag eller du kan sende en e-post til: abl-kundemottak@tonsberg.kommune.no.