Beredskapsteam mot mobbing

Kort fortalt

Tønsberg kommune har et beredskapsteam som skal bistå i mobbesaker der barnehagens/skolens ordinære tiltak ikke har hatt ønsket effekt

Hvordan melder du en sak?

 • Ta kontakt med barnehagen/skolen til barnet og be de ta kontakt med teamet
 • Du kan ringe til en av representantene i beredskapsteamet mot mobbing

Beredskapsteamets representanter


Leder: Geir Pettersen, telefon 992 14 025

Medlemmer skole

Eva-Mette Strand, telefon 970 88 382

Brita Evjetun -  PPT, telefon 409 02 986

Medlemmer barnehage

Monica Nes, telefon 977 91 397

Magnhild Monstad -  PPT, telefon 481 27 806


Teamet skal bistå barn, foreldre, barnehager og skoler i tilfeller hvor ordinære tiltak for å forebygge og håndtere mobbing ikke har ført fram, eller ikke er iverksatt. I tillegg får teamet en koordinerende rolle i forhold til tverrfaglig innsats når dette er påkrevd.

Hvem kan kontakte beredskapsteamet?

 • Barn/ungdom
 • Foresatte
 • Barnehager/skoler

Hva er mobbing?

 • Mobbing av barn er handlinger fra voksne/barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet
 • Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer utført av enkeltpersoner eller grupper.

Forebygging og håndtering av mobbesaker

Barnehagen/skolen har selv ansvaret for å tilrettelegge for godt oppvekst og læringsmiljø, slik at mobbing forebygges og god fysisk og psykisk helse fremmes. Beredskapsteamet har ingen rolle i det forebyggende arbeidet og heller ikke i barnehagens/skolens ordinære oppfølging av mobbesaker.

Hva skjer når du kontakter beredskapsteamet?

 • Vi får i stand en oppstartsamtale mellom melder og representanter fra beredskapsteamet så snart som mulig og senest innen 3 virkedager.
   
 • Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med barnehagen/skolen, vil beredskapsteamet kontakte skolen umiddelbart etter oppstartsamtalen med melder og hente inn informasjon som er relevant for saken.
   
 • Beredskapsteamet kan i denne fasen også pålegge barnehagen/skolen tryggingstiltak som iverksettes med umiddelbar virkning i påvente av det videre arbeidet med saken.
   
 • Foresatte/elever kan be om at helsesykepleier/andre er med på møtene og bistår i prosessen.
   
 • På bakgrunn av den informasjonen som fremkommer, legger beredskapsteamet en plan for å håndtere saken videre i samarbeid med barnehagen/skolen og foresatte/elever.
   
 • Beredskapsteamet er med på evalueringen av de iverksatte tiltakene så lenge de foresatte ønsker det og til barnet igjen har et trygt og godt miljø.

Her kan du lese mer om beredskapsteam mot mobbing