Forsterkede avdelinger og alternative arenaer

Forsterkede avdelinger
Målgruppen er elever som har sammensatte funksjonsnedsettelser og/eller ulik grad av utviklingshemming. De har ofte behov for tilrettelegging i et livslangt perspektiv.

Alternative arenaer
Målgruppen er elever som har omfattende utfordringer med å gå på nærskolen. For eksempel traumeerfaringer, reguleringsvansker, sosioemosjonelle vansker, skolevegring, og lærevansker.

Til toppen