SFO

SFO

Kort fortalt

  • Tilbud før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. - 7. årstrinn
  • Du søker om plass  fra Visma Flyt skole
  • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling

Søke om plass

Du må søke om plass fra Visma Flyt skole. Der logger du inn med ID-porten. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole. Nye 1. trinnselever får informasjon om hvordan de kan søke om plass i eget brev fra skolen vinteren før skolestart.

Søk om plass på SFO

Priser for opphold på SFO - 2021

  • 30 % søskenrabatt for 2. barn og 50 % fra 3. barn.
  • Det betales for hele måneder. Vær oppmerksom på at det betales for hele august uavhengig av hvilken dato barnet starter.
Priser for opphold på SFO
Opphold Pris per måned Kost
5 dager per uke kr 3 204 kr 226
4 dager per uke kr 2 635 kr 183
3 dager per uke kr 2 066 kr 140
2 dager per uke kr 1 497 kr 97
5 dager annenhver uke kr 1 720 kr 108
5 dager i uken med kun morgenplass kr 508 ikke kost

Redusert foreldrebetaling

  • Søknaden om reduksjon i foreldrebetaling gjelder for ett skoleår om gangen.
  • Du kan søke hvis samlet bruttoinntekt for familien er under
    kr. 587 400,-
  • Siste skattemeldinger til husholdningen må vedlegges søknaden som dokumentasjon. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Søke om redusert foreldrebetaling

Endring av plass

Endringer av plasstype er gjeldende fra den 1. i påfølgende måned med minimum en måneds varslingstid. Det kan ikke gjøres endringer dersom varslingstiden går ut over 31. mars.

Endringer i oppholdet gjøres i Visma Flyt Skole.

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole.

Oppsigelse av plass

Oppsigelsesfrist og frist for redusering av plasstype er en måned, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden. Dersom plassen sies opp etter 31. mars, må du betale ut skoleåret.

Dersom ditt barn skal slutte, må plassen sies opp i Visma Flyt Skole  

Åpningstider

Gå til din skoles nettside for å se åpningstider.

Stengt SFO

SFO har sommerstengt i uke 27, 28, 29 og 30.

Gå til din skoles nettside for å se hvilke andre dager SFO er stengt.

Vedtekter

Til toppen