SFO

SFO

Kort fortalt

  • Tilbud før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. - 7. årstrinn
  • Du søker om plass  fra Visma Flyt skole
  • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn

Søke om plass

Du må søke om plass fra Visma Flyt skole. Der logger du inn med ID-porten. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole. Nye 1. trinnselever får informasjon om hvordan de kan søke om plass i eget brev fra skolen vinteren før skolestart.

Søk om plass på SFO

Priser for opphold på SFO

30 % søskenrabatt for 2. barn og 50 % fra 3. barn.

Priser for opphold på SFO
Opphold Pris per måned Kost
5 dager per uke kr 3 120 kr 220
4 dager per uke kr 2 566 kr 178
3 dager per uke kr 2 012 kr 136
2 dager per uke kr 1 458 kr 94
5 dager annenhver uke kr 1 675 kr 105
5 dager i uken med kun morgenplass kr 495 ikke kost
Halv plass - tidligere Re (inntil 10 t/uke) kr 1 675 kr 105

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn

  • Søknaden om reduksjon i foreldrebetaling gjelder for ett skoleår om gangen.
  • Du kan søke hvis samlet bruttoinntekt for familien er under kr. 572.000,-
  • Siste skattemelding må vedlegges søknaden som dokumentasjon.

Søke om redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn

Endring av plass

Endringer av plasstype gjøres gjeldende fra den 1. i påfølgende måned med minimum en måneds varslingstid. Det kan ikke gjøres endringer dersom varslingstiden går ut over 1. mai.

Endringer i oppholdet gjøres i Visma Flyt Skole.

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole.

Oppsigelse av plass

Oppsigelsesfrist er en måned, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden. Dersom oppsigelsestiden går ut over 1. mai skal det betales ut skoleåret.

Dersom ditt barn skal slutte, må plassen sies opp i Visma Flyt Skole  

Åpningstider

Gå til din skoles nettside for å se åpningstider.

Stengt SFO

Gå til din skoles nettside for å se hvilke dager og uker SFO er stengt.

Vedtekter

Nye plasstyper gjelder fra 01.02.2020. Nye åpningstider og sommerstenging vil gjelde fra 1. august 2020.

Til toppen