SFO

SFO

Kort fortalt

 • Tilbud før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. - 7. årstrinn
 • Du søker om plass  fra Visma Flyt skole
 • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
 • For elever på 3. og 4. trinn kan det søkes om reduksjon av foreldrebetaling fra 01.08.21

Søke om plass

Du må søke om plass fra Visma Flyt skole. Der logger du inn med ID-porten. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole. Nye 1. trinnselever får informasjon om hvordan de kan søke om plass i eget brev fra skolen vinteren før skolestart.

Søk om plass på SFO

Priser for opphold på SFO - 2021

 • 30 % søskenrabatt for 2. barn og 50 % fra 3. barn.
 • Det betales for hele måneder. Vær oppmerksom på at det betales for hele august uavhengig av hvilken dato barnet starter.
Priser for opphold på SFO
Opphold Pris per måned Kost
5 dager per uke kr 3 204 kr 226
4 dager per uke kr 2 635 kr 183
3 dager per uke kr 2 066 kr 140
2 dager per uke kr 1 497 kr 97
5 dager annenhver uke kr 1 720 kr 108
5 dager i uken med kun morgenplass kr 508 ikke kost

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn

 • Søknaden om reduksjon i foreldrebetaling gjelder for ett skoleår om gangen.
 • Du kan søke hvis samlet bruttoinntekt for familien er under
  kr. 587 400,-
 • Siste skattemelding må vedlegges søknaden som dokumentasjon.

Søke om redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn

Endring av plass

Endringer av plasstype gjøres gjeldende fra den 1. i påfølgende måned med minimum en måneds varslingstid. Det kan ikke gjøres endringer dersom varslingstiden går ut over 31. mars.

Endringer i oppholdet gjøres i Visma Flyt Skole.

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole.

Oppsigelse av plass

Oppsigelsesfrist og frist for redusering av plasstype er en måned, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden. Dersom plassen sies opp etter 31. mars, skal det betales ut skoleåret.

Dersom ditt barn skal slutte, må plassen sies opp i Visma Flyt Skole  

Åpningstider

Gå til din skoles nettside for å se åpningstider.

Stengt SFO

Gå til din skoles nettside for å se hvilke dager og uker SFO er stengt.

Vedtekter

Til toppen