SFO

SFO

Kort fortalt

Priser for opphold på SFO

30 % søskenrabatt for 2. barn og 50 % fra 3. barn.

Priser for opphold på SFO
Opphold Pris per måned Kost
5 dager per uke kr 3 120 kr 220
4 dager per uke kr 2 566 kr 178
3 dager per uke kr 2 012 kr 136
2 dager per uke kr 1 458 kr 94
5 dager annenhver uke kr 1 675 kr 105
5 dager i uken med kun morgenplass kr 495 ikke kost
Halv plass - tidligere Re (inntil 10 t/uke) kr 1 675 kr 105

Søke om plass

Du må søke om plass fra Visma Flyt skole. Der logger du inn med ID-porten. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole. Nye 1. trinnselever får informasjon om hvordan de kan søke om plass i eget brev fra skolen vinteren før skolestart.

Søk om plass på SFO

Endring av plass

Endringer av plasstype gjøres gjeldende fra den 1. i påfølgende måned med minimum en
måneds varslingstid. Det kan ikke gjøres endringer dersom varslingstiden går ut over 1. mai.

Endringer i oppholdet gjøres i Visma Flyt Skole.

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole.

Oppsigelse av plass

Oppsigelsesfrist er en måned, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Det må betales
for plassen i oppsigelsestiden. Dersom oppsigelsestiden går ut over 1. mai skal det betales ut skoleåret.

Dersom ditt barn skal slutte, må plassen sies opp i Visma Flyt Skole  

Åpningstider

Gå til din skoles nettside for å se åpningstider.

Stengt SFO

Gå til din skoles nettside for å se hvilke dager og uker SFO er stengt.

Vedtekter

Nye plasstyper gjelder fra 01.02.2020. Nye åpningstider og sommerstenging vil gjelde fra 1. august 2020.

SFO
 
Vedtekter for SFO
Til toppen