Skoleplass og skolebytte

Kort fortalt

Her finner du informasjon om

  • å starte i 1. klasse og 8. klasse.
  • utsatt eller tidlig skolestart.
  • hvordan du kan søke om skolebytte eller søke om å beholde skoleplass ved flytting.
  • Skal du flytte til ny skolekrets og bytte til ny nærskole, ta kontakt med nåværende skole.

Her finner du mer informasjon om alle skolene i Tønsberg kommune

Informasjon om skolekretsgrenser