Om Tønsberg Læringssenter

Om Tønsberg Læringssenter

Virksomheten er et kommunalt senter som tilbyr ulike tjenester til voksne innbyggere i Færder og Tønsberg kommuner, som har rettigheter knyttet til introduksjonsloven og / eller opplæringsloven.

Tønsberg Læringssenter har ansatte med høy kompetanse og bred erfaring i å tilby tjenester til voksne i opplæring og/ eller annet kvalifiseringsløp. Ved senteret er ca 55 nasjonaliteter og 35 ulike språk representert. Vi holder til i Grenaderveien 11 på Eik i Tønsberg, Virksomhetsleder er Tone Sjønøst.

Tre tjenesteområder:

 1. Inntak, arbeid, oppfølging (IAO): 
  Gjennomfører inntaksprosedyrer og fatter vedtak, samt følger opp introduksjonsdeltakere som har rettigheter og / eller plikter innenfor introduksjonsloven og / eller opplæringsloven. Tjenesteleder IAO: Stein Bungum.
   
 2.  Norsk- og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige (NO):
  Gjennomfører opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap, samt statsborgerprøven, til bosatte i kommunene. Rektor/ tjenesteleder NO: Elin Hytten.
   
 3.  Grunnskole og spesialundervisning for voksne (GS/SP):
  Gjennomfører eksamensrettet grunnskoleopplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og fatter vedtak om og tilbyr spesialundervisning og logopedi til voksne. Tjenesten tilbyr også realkompetansevurdering innenfor grunnskolefagene.
  Rektor/ tjenesteleder GS/SP: Line Rognerud.

Spesialundervisning og logopedi:

Virksomheten har samarbeidsavtale med Færder kommune om å tilby spesialundervisning og logopedi for voksne.

Norsk- og samfunnskunnskap:

Som underleverandør til Velle utvikling har virksomheten ansvar for norsk- og samfunnskunnskapsopplæring etter introduksjonsloven, til deltakere bosatte i Færder kommune.

For informasjon om rettigheter kan du trykke på lenkene som følger og lese mer om introduksjonsloven eller opplæringsloven §4A-1 og 4A-2

Kontakt oss

Tønsberg Læringssenter
Telefon sentralbord:
33 40 68 00
E-post: tl@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse:
Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

Virksomhetsleder:
Tone Sjønøst
Telefon: 33 40 68 01
Mobil: 954 45 950
E-post: 
tone.sjonost@tonsberg.kommune.no

Tjenesteleder/rektor 
Grunnskole og spesialundervisning:

Line Rognerud
Telefon: 33 40 68 10
Mobil: 959 40 219
E-post: 
line.rognerud@tonsberg.kommune.no

Tjenesteleder/rektor 
Norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige:
Elin Hytten

Telefon: 33 40 68 30
Mobil: 952 47 219
E-post:
elin.hytten@tonsberg.kommune.no

Tjenesteleder 
Inntak, arbeid og oppfølging:
Stein Bungum

Telefon: 33 40 68 40
Mobil: 948 36 557
E-post: 
stein.bungum@tonsberg.kommune.no

Post- og fakturaadresse:
Tønsberg kommune,
Tønsberg Læringssenter
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Til toppen