Om Tønsberg Læringssenter

  • Virksomheten er et kommunalt senter som tilbyr opplæring og kvalifisering til voksne med rettigheter etter integrerings-/introduksjonsloven og/eller opplæringsloven.
  • Voksne uten rettigheter kan få opplæring mot en kursavgift.
  • Tønsberg Læringssenter har ansatte med høy kompetanse og bred erfaring innen opplæring og kvalifisering av voksne.

 

To tjenesteområder

1. Kvalifisering og opplæring (KO)

Norsk- og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  • Tilbyr kurs etter gjeldende læreplan.
  • Arrangerer norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver.
  • Tilbyr også opplæring for bosatte i Færder kommune som underleverandør til Velle Utvikling. Søkere fra Færder må kontakte Velle  utvikling for påmelding på telefon 452 36 852.

Grunnskole og spesialundervisning for voksne

  • Eksamensrettet grunnskoleopplæring i fem fag
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter
  • Spesialundervisning og logopedi
  • Realkompetansevurdering innenfor grunnskolefagene

Opplæringen er for bosatte i Tønsberg og Færder kommune

2. Inntak, arbeid, oppfølging (IAO)

Følger opp introduksjonsdeltakere som har rettigheter etter integrerings-/introduksjonsloven.

 

Kontakt oss

Telefon sentralbord: 33 40 68 00
Mandag til fredag 08.00-14.00

E-post: tl@tonsberg.kommune.no

Resepsjon er åpen mandag til fredag mellom klokken 08.30-11.30 og klokken 12.00-14.00
Resepsjon er stengt for lunsj 11.30-12.00 


Virksomhetsleder:
Elin Hytten
Telefon: 33 40 68 01
Mobil: 952 47 219
E-post: elin.hytten@tonsberg.kommune.no

Rektor/tjenesteleder
Kvalifisering og opplæring:

Line Rognerud
Telefon: 33 40 68 10
Mobil: 959 40 219
E-post: line.rognerud@tonsberg.kommune.no

Tjenesteleder 
Inntak, arbeid og oppfølging:
Stein Bungum

Telefon: 33 40 68 40
Mobil: 948 36 557
E-post: stein.bungum@tonsberg.kommune.no

 

Post- og fakturaadresse:
Tønsberg kommune,
Tønsberg Læringssenter
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Besøksadresse:
Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

Her finner du oss