Om Tønsberg Læringssenter

Om Tønsberg Læringssenter

Virksomheten er et kommunalt senter som tilbyr opplæring til voksne innbyggere i Færder og Tønsberg kommune, som har rettigheter etter introduksjonsloven og / eller opplæringsloven.

Tønsberg Læringssenter har ansatte med høy kompetanse og bred erfaring i å tilby tjenester til voksne i opplæring og/ eller annet kvalifiseringsløp. Ved senteret er ca 55 nasjonaliteter og 35 ulike språk representert. Vi holder til i Grenaderveien 11 på Eik i Tønsberg.

Tre tjenesteområder:

 • Inntak, arbeid, oppfølging (IAO): 
  Gjennomfører inntak og følger opp introduksjonsdeltakere som har rettigheter etter loven.

 

 •  Norsk- og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. (NO):
  Tilbyr kurs  i norsk og samfunnskunnskap etter gjeldende læreplan.
  Arrangerer norskprøver og samfunnskunnskapsprøver, samt statsborgerprøven.

 

 • Grunnskole og spesialundervisning for voksne (GS/SP):
  Tilby eksamensrettet grunnskoleopplæring i fem fag. Og fatter vedtak om og tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter,  spesialundervisning og logopedi. Tjenesten tilbyr også realkompetansevurdering innenfor grunnskolefagene.

Spesialundervisning og logopedi:

Virksomheten har samarbeidsavtale med Færder kommune om å tilby spesialundervisning og logopedi for voksne.

Norsk- og samfunnskunnskap:

Som underleverandør til Velle utvikling har virksomheten ansvar for norsk- og samfunnskunnskapsopplæring etter introduksjonsloven, til deltakere bosatte i Færder kommune.

For informasjon om rettigheter kan du trykke på lenkene  introduksjonsloven eller opplæringsloven §4A-1 og 4A-2

Kontakt oss

Tønsberg Læringssenter
Telefon sentralbord:
33 40 68 00
E-post: tl@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse:
Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

Virksomhetsleder:
Elin Hytten
Telefon: 33 40 68 01
Mobil: 952 47 219
E-post:
elin.hytten@tonsberg.kommune.no

Tjenesteleder/rektor 
Grunnskole og spesialundervisning:

Line Rognerud
Telefon: 33 40 68 10
Mobil: 959 40 219
E-post: 
line.rognerud@tonsberg.kommune.no

Tjenesteleder/rektor 
Norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige:

Line Rognerud
Telefon: 33 40 68 10
Mobil: 959 40 219
E-post: 
line.rognerud@tonsberg.kommune.no

Tjenesteleder 
Inntak, arbeid og oppfølging:
Stein Bungum

Telefon: 33 40 68 40
Mobil: 948 36 557
E-post: 
stein.bungum@tonsberg.kommune.no

Post- og fakturaadresse:
Tønsberg kommune,
Tønsberg Læringssenter
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Til toppen