Leie først - så kjøpe?

Leie først - så kjøpe?

Du kan velge å leie leiligheten i inntil fem år, for så å kjøpe den av kommunen når du har mulighet til å få lån i banken. Du får da kjøpt leiligheten for prisen den hadde da du startet leieforholdet. 

Når du ønsker å selge leiligheten, forplikter kommunen seg til å kjøpe den tilbake. Kommunen vil da betale den samme prisen som du kjøpte leiligheten for, justert for konsumprisindeksen. Leiligheten kan ikke selges til andre enn kommunen.

Ingen vet hvordan prisene i boligmarkedet vil utvikle seg fremover. De siste årene har boligprisene steget mer enn konsumprisindeksen. «Leie-til-eie»-modellen innebærer at du ikke vil få en fortjeneste ved salg som ligger over den generelle prisutviklingen i samfunnet, men du risikerer heller ikke å tape penger dersom det skulle bli et boligkrakk og fallende boligpriser. 

Kriterier for å leie

Tønsberg kommune velger ut kjøpere etter fastsatte kriterier. Disse kriteriene er:

  • Leietaker må være mellom 18 og 34 år.
  • Leietaker må ikke tidligere ha kjøpt bolig.
  • Kan ikke ha eierinteresser i annen bolig.
  • Leietaker har ikke nødvendig/tilstrekkelig egenkapital til å kunne kjøpe egen bolig.
  • Leietaker må ha tilfredsstillende økonomi til å kunne betjene husleie og privat lån på tildelingstidspunktet. Kjøpere som ikke kan få lån, kan tilbys en «leie til eie»-løsning.
  • Leietakere som på søknadstidspunktet har fast bostedsadresse i Tønsberg kommune, vil ha fortrinnsrett fremfor øvrige kjøpere. Det er ikke et formelt krav å ha bostedsadresse i Tønsberg på søknadstidspunktet.  

Priser og økonomi

Til toppen