Forebyggende barnevern

Kort fortalt

  • Forebyggende barnevern arbeider for at alle barn og foreldre i Tønsberg kommune skal få rett hjelp, til rett tid, på rett sted. 
  • Vi fungerer som en støttefunksjon og los til kommunens hjelpetjenester.
  • Vi er tilgjengelig og lett å komme i kontakt med. 
  • Vi er et forebyggende lavterskeltilbud organisert under barneverntjenesten.

Alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Tønsberg kommune har en fast kontaktperson fra forebyggende barnevern. Vi er også representert som kontaktperson i andre hjelpetjenester i kommunen, som helsestasjon, feltpleien og Tønsberg læringssenter.  

Vi samarbeider tett med forebyggende politi, Ung i Tønsberg, Oppfølgingstjenesten og andre frivillige organisasjoner. 

Ta kontakt med din skole, barnehage eller direkte med oss. 
 

Line Skotte, telefon 950 58 943
line.skotte@tonsberg.kommune.no
 

Stine Homleid, telefon 918 35 404
stine.homleid@tonsberg.kommune.no
 

Hanne Gundersen, telefon 468 65 319
hanne.gundersen@tonsberg.kommune.no
 

Christin Hamer, telefon 948 02 998
christin.hamer@tonsberg.kommune.no
 

Elise Dyrnes, telefon 995 50 820
elise.laudan.dyrnes@tonsberg.kommune.no
 

Marita Kruse Moss (leder), telefon 409 06 807
marita.kruse-moss@tonsberg.kommune.no