Dagtilbud

Dagtilbud

Kort fortalt

På Eik og Nes har vi tilbud om dagsenter til personer med en demenssykdom/kognitiv svikt.

Illustrasjonsbilde for dagaktivitet demens - Klikk for stort bilde

Hva er viktig for deg?

Den daglige driften bygger på rutiner for å gi brukerne trygghet og forutsigbarhet. Rammen rundt dagen er den sammen mens de daglige aktivitetene varierer. Brukerne blir hentet i hjemmet av transport fra kommunen. Ved ankomst dagsenteret, starter dagen med frokost. Ellers fylles dagen med fellesaktiviteter. Dagen avsluttes med middag før de drar hjem.

Tilrettelagte aktiviteter:

 • Sang og musikk.
 • Turer til fots og med buss i nærmiljøet.
 • Trim og bevegelse til musikk.
 • Huslige sysler og hagearbeid.
 • Spill av forskjellig art.
 • Bilde og filmfremvisning.
 • Lesegrupper, underholdning og samtaler om gammelt og nytt.

En overordnet målsetting for dagsentervirksomheten er at brukeren skal bo lengst mulig i eget hjem og gi omsorgspersonene avlastning. 

Hvem kan benytte seg av dette tilbudet?

Kriteriene for å søke dagsenter er:

 • At personen er hjemmeboende.
 • Du har en demenssykdom/kognitiv svikt.
 • Søker har behov for et dagtilbud for å ivareta fysisk og psykisk helse.
 • Søker kan ha behov for å ha oppfølging med hensyn til kost og ernæring.
 • Søker kan ha behov for å kunne nyttiggjøre seg tilbud om sosialt samvær og aktiviteter.
 • Må kunne fungere sammen med andre personer med demenssykdom.

Søker må selv ønske dagopphold i institusjon. Samtykkekompetanse vurderes.

Slik søker du

Søknadsskjema sendes til Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Opphold på dagsenteret koster 100 kroner som dekker frokost og andre aktiviteter.

Middag koster 78 kroner pr. dag.

Kommunen har egne busser som gir tilbud om transport til og fra dagsenteret. Transporten koster 62 kroner pr. dag.

Opphold på dagsenter inkludert transport koster 202 kroner pr. dag.

Åpningstider

Dagsenteret er åpent 5 dager i uka, mandag til fredag.

Stengt alle helligdager og en eller to uker i juli. (Varierer fra år til år.)

Kontakt oss

Spørsmål vedrørende plass rettes til Tildeling helse- og omsorgstjenester på tlf. 33 34 87 30.

Eik

Telefon: 33 34 88 80, kl. 08.00 - 16.00 mandag til fredag

Nes

Telefon: 33 35 36 00, kl. 08.00 - 16.00 mandag til fredag

Kart

Til toppen