Omsorgsbolig for demente

Omsorgsbolig for demente

Kort fortalt

Omsorgsbolig for personer med demens er et bofellesskap med egen leilighet/rom til hver beboer.

Hva er omsorgsbolig for demente?

Omsorgsbolig for personer med demens er et bemannet bofellesskap med egen leilighet / rom til hver beboer. Fellesarealet er for måltider og sosial hygge.

Beboerne som bor i omsorgsbolig har alle til felles at de har en demens sykdom av lett til moderat grad.

Tønsberg kommune har 32 omsorgsboliger for personer med demens med. Leilighetene er lokalisert i Tjeldveien 10c, (Nesalleen, Nestunet og Kikut) og Jutulveien 29.

Hvem kan få omsorgsbolig?

 • Beboerens hoveddiagnose er demens
 • Demens må være hovedproblemet
 • Beboeren må være forholdsvis fysisk frisk, samt mobil
 • Beboeren må ha en del restfunksjoner og mestringsevne intakt
 • Beboeren må ha moderat behov for hjelp til daglig egenomsorg
 • Beboeren må kunne spise selv, i fellesskap med andre beboere
 • Beboeren må ha en tilnærmet normal døgnrytme
 • Beboeren må ikke ha utagerende atferd
 • Beboeren bør kunne delta i aktiviteter som arrangeres i bofellesskapet

Hva får du?

 • Omsorgsbolig er ikke en lovregulert boform, som sykehjem
 • Omsorgsbolig for personer med demens er ikke en livsløpsbolig. Flytting til et høyre omsorgsnivå (sykehjem) vil skje når beboeren har utviklet omfattende omsorgsbehov.
 • Beboerne vil fortsette med fastlegeordning
 • Pårørende følger beboeren til tannlege, lege og lignende
 • Beboeren mottar vedtak på praktisk bistand og helsetjenester

Slik søker du

Hva koster det?

Den som tildeles omsorgsbolig, leier leilighet av Tønsberg kommune og betaler kostpenger til boligen.

Hva skjer videre?

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år.

Etter å ha mottatt din søknad, vil ditt behov bli kartlagt, vurdert og du vil få tilsendt vedtak om innvilgelse eller avslag.

Vi gir informasjon, råd og veiledning i forbindelse med søknad om helse- og omsorgstjenester.

Klage

Du har klagerett.

Kontakt oss

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Telefon: 33 34 87 30 (Kl:10.00 - 14.00)
Fax: 33 31 96 60
Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no

Til toppen