Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Kort fortalt

 • Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før.
 • Det kan være til  personlig stell, matlaging, rengjøring eller til å delta i sosiale aktiviteter.
 • Rehabiliteringen er tidsavgrenset og opptreningen skjer i ditt hjem og nærmiljø.  

 

Hvem kan få tilbudet?

 • Du har har en sykdom eller skade som med trening kan gjøre deg frisk. 
 • Du er ustø og redd for å falle.
 • Du har allerede et tilbud om hjemmesykepleie.

Hva kan du få?

 • Kartlegging av ditt hjelpebehov og potensiale for å bli bedre av erfarne fagfolk. Etter kartleggingen vil vi sammen med deg sette mål for treningen din.
 • Utgangspunktet er din hverdag, dine daglige gjøremål, dine behov og ressurser.
 • Du vil få en trener som gjør aktivitetene sammen med deg. Du bestemmer hvilke aktiviteter du ønsker å trene på. 
 • Målet er å øke din livskvalitet gjennom å mestre hverdagen bedre.
 • Tilbudet er tidsavgrenset og forgår i hjemmet ditt og/eller i ditt nærmiljø. 
   

Slik søker du

Søknad via Tildeling helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

 

Hvem hjelper deg?

Tønsberg Kommune har 6 tverrfaglige hverdagsrehabiliteringsteam. De består av ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleiere og sykepleiere, som er tilknyttet hver sin sone. Teamene har ukentlige møter. 

Ved henvendelse foretar teamene systematisk kartlegging av motivasjon, funksjonsnivå og opptreningspotensial. Sammen med deg ønsker vi å bidra til at du skal bli mer selvhjulpen. 

 

Hva forventer vi av deg?

Du har et klart ønske om og er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret! Du er villig til å jobbe aktivt sammen med oss for å nå dine mål. 
 

Hva kan du forvente av oss?

Etter kartleggingen utarbeider vi, i samarbeid med deg, en plan for hvordan vi sammen skal trene mot det som er viktig for deg. Sammen evaluerer vi din fremgang og underveis tilpasses planen. 
 

Hvor henvender du deg for mer informasjon?

Du kan ta kontakt med Tildeling helse – og omsorgstjenester på telefon 33 34 87 30, eller den sonen for hjemmesykepleie du tilhører.

Kontaktinformasjon til hjemmesykepleien

Til toppen