Den voksnes rolle

 • Barn og unge har en seksualitet de trenger å få kunnskap om, men det syns mange voksne er vanskelig å tenke på.
 • For mange er seksualitet ennå skam og tabubelagt. Voksne har selv kanskje aldri fått den kunnskapen og åpenheten om temaet når de vokste opp.
 • Mange voksne tenker på voksen seksualitet og velger derfor å ikke snakke med barn og unge om temaet.
Finger fra voksen møter finger hos et barn - Klikk for stort bilde

Hvem er jeg i møte med temaet seksuell helse

Som voksen så må du være bevisst dine egne holdninger til tema før du skal snakke med barn og unge om dette. Du må ha reflektert over dine private holdninger, profesjonelle holdninger, hva slags følelser og erfaring du har med deg, samt vite hva slags kunnskap du har. Du kan også tenke over hvor du fikk din kunnskap om seksuell helse når du var ung og om du var fornøyd med det? 

I filmsnuttene under snakker Margrete Wiede Aasland om betydningen av å ha et avklart forhold til egen seksualitet når man jobber i barnehage. Det hun sier er like aktuelt for alle voksne som jobber med eller er omsorgspersoner for barn og unge. 

 

Bilde av Margrete Wiede Aasland - Klikk for stort bilde

Se filmsnutter på RVTS sine nettsider

Skal vi voksne være en trygg og pålitelig person som barn og unge kan snakke med om seksualitetens gleder og sorger, så må vi voksne ha reflekter over disse temaene.

 

Hvordan kan voksne møte barn og unge

Voksne i møte med små barn

For at barna skal være trygge og utvikle en sunn seksualitet er det viktig at voksne respekterer og er engasjert i barns utforskning og lek. Voksne skal legge til rette for barns naturlige nysgjerrighet ivaretas på en respektfull måte. I dette ligger det at voksne følger med og ser til at for eksempel leken oppleves god for barna. Dersom barna gir uttrykk for at de ikke liker leken, eller voksne reagerer på noe i leken, så er det viktig at voksne griper inn og stopper leken. I slike situasjoner bør voksne forklare barna hva som ble vanskelig og gi dem alternativer til hvordan det kan gjøres på andre måter. Det er også viktig at barna blir ivaretatt og ikke påført skam. Dette vil være beskyttende for seksuell skjevutvikling og barn lære tidlig om grensesetting for seg selv og for andre. 

Voksne i møte med eldre barn og ungdom

Mange voksne syns det kan være vanskelig å snakke om seksualitet, siden de ikke har nok kunnskap, selv eller de syns det er personlig. På samme måte synes mange unge det er flaut å snakke med voksne om kropp og seksualitet. Så de henter kunnskap fra venner, internett og gjennom porno. Dette kan føre til at de ikke får den kunnskapen de trenger og det skapes mange myter og misoppfatninger blant ungdom når det gjelder kropp, seksualitet og grenser. Derfor er det viktig at du som voksen tilegner deg kunnskap og at du tør å være den trygge voksne som formidler riktig kunnskap til ungdommen. 

Hvordan snakke med barn og unge om seksualitet

Det kan være lurt å ta utgangspunkt i naturlige situasjoner når du skal snakke med barn og unge om kropp og seksualitet. Eller grip sjansen når barn og unge spør deg spørsmål om temaet. Nedenfor ser du forslag til hva som kan være aktuelt å snakke om på ulike alderstrinn. Det er forskjell på modenhet til barn og unge, så tilpass informasjonen. 

Under 4 år:

 • Fortell om kroppen og dens funksjoner.
 • Lær barna riktige ord på kjønnsorganer.
 • Forklar forskjellen på jentekropp og guttekropp.
 • Fortell at babyer ligger i morens mage og at de kommer ut av skjeden.
 • Si at der er lov/ok å ta på og kose med sin egen tiss. Forklar også at man kan gjøre det når man er for seg selv.
 • Snakk om grenser. Både personlige og sosiale. Et eksempel kan være at det er vanlig å ha på seg klær når man er ute og at det ikke er lov å ta på tissen til noen uten lov.
 • Forklar at barnet bestemmer over egen kropp – og hva det betyr. De kan selv bestemme om de vil gi noen en klem eller ikke. Snakk om at hvis noen for eksempel tvinger dem til å ta på egen eller andres tiss, så må de si dette til noen de stoler på. Det er ikke å sladre.

Når barnet er 4-6 år:

 • Forklar hvordan kroppen endrer seg etter hvert som man vokser.
 • Fortell om hvordan babyer blir til og hvordan de fødes.
 • Forklar at man kan kjenne deilige følelser i tissen, at tissen kan bli stiv eller at man kjenner at det kiler. Snakk om at det kan være deilig å ta på seg selv, men at det som oftest er noe man gjør når man er for seg selv.
 • Forklar at voksne har sex fordi det er deilig og for å lage barn.
 • Snakk om forelskelse og kjærlighet.
 • Fortell litt om kjønnsidentitet, legning og ulike måter man kan være famille på.
 • Snakk om seksuelle overgrep og at dette kan skje selv om det er en voksen eller ungdom som man kjenner og stoler på. Fortell barnet hvem de kan snakke med hvis noe slik skulle skje.

Fra 7-12 år:

 • Snakk om puberteten og alle endringene som kommer eller allerede er i gang. Fortell at det er helt normalt at noen kommer tidlig og noen kommer sent i puberteten. 
 • Prat om kjærlighet, forelskelse og forhold.
 • Forklar om kjønnsidentitet og seksuell legning. Snakk om mangfold.
 • Snakk om grenser i fht egen og andres kropp og seksualitet.
 • Prat om seksuell debut og prevensjon.
 • Snakk om seksuelle overgrep og at dette kan skje selv om det er en voksen eller barn/ungdom som man kjenner og stoler på. Fortell barnet hvem de kan snakke med hvis noe slik skulle skje.
 • Snakk om nettvett, sosiale medier, bildedeling og porno. Medielandskapet er hele tiden i endring, så det gjelder å holde seg oppdatert på hva barn/unge interesserer seg for.

Fra 13 år og oppover:

 • Tilpass språket til alderen på den/de du snakker med.  
 • Snakk om puberteten og alle endringene som kommer eller allerede er i gang. Fortell at det er helt normalt at noen kommer tidlig og noen kommer sent i puberteten. 
 • Prat om kjærlighet, forelskelse og forhold.
 • Forklar om kjønnsidentitet og seksuell legning. Snakk om mangfold.
 • Snakk om grenser i fht egen og andres kropp og seksualitet.
 • Prat om seksuell debut, seksuell lavalder, prevensjon og kjønnssykdommer.
 • Snakk om seksuelle overgrep og at dette kan skje selv om det er en voksen eller ungdom som man kjenner og stoler på. Fortell ungdommen hvem de kan snakke med hvis noe slik skulle skje.
 • Snakk om nettvett, sosiale medier, bildedeling og porno. Medielandskapet er hele tiden i endring, så det gjelder å holde seg oppdatert på hva barn/unge interesserer seg for.

Aldersinndelingen er hentet fra Bufdir sin nettside om barn og seksualitet. 

Tips til hvordan du kan snakke med barn og ungdom: 

Bilde av helsesykepleier - Klikk for stort bilde

Helsesykepleier og rådgiver i ung.no, Anne Holter Bentzerød, gir råd om hvordan foreldre kan snakke med ungdom om seksualitet. Se klippet her

 

 

 

Foreldreveilederen Ungdom og seksualitet er utviklet av Sex og samfunn, Helsestasjon for kjønn og seksualitet og Landsgruppen av helsesykepleiere NSF.

 

 

 

 

Lurt å ha i bakhodet når du snakker med barn og unge:

 • Fint å undre seg sammen med barn og unge og ikke forvente at du skal kunne svare på alt de spør om. 
 • Barn og unge kan selv beskrive hvordan de oppfatter noe, og bli møtt på dette med støtte og endring.
 • Barn og unge kan ofte merke på voksne når noe blir ukomfortabelt for en voksen, øv litt på forhånd om noe skal forklares. 
 • Barn og unge trenger å styrke tilliten til å kunne stille spørsmål og få gode svar fra voksne når de lurer på noe. 
 • Bruk alderstilpasset bøker, serier og filmer som handler om kropp, følelser og relasjon hvis du skal snakke om temaet. Kan gjøre det lettere. 

Kunnskap gjør voksne kompetente til å møte barn og unges seksualitet. Kunnskap gjør barn og unge kompetente til å bli trygge på egen kropp og til å sette grenser for seg selv. 

 

Profesjonelles mandat og ansvar i møte med temaet seksuell helse

Som profesjonell så har man retningslinjer, lover og regelverk man må forholde seg til. Nedenfor er det link til de forskjellige profesjonene sine retningslinjer: 

Strategi og handlingsplan på seksuell helse: