Innovasjon, fagutvikling og inspirasjonsprosjekter

Vi ønsker med denne nettsiden å skape en oversikt over innovative ideer og nytenkende prosjekter som har inspirert oss og som vi tenker er viktig for å utvikle fagfeltet videre. 

"Alt i meg" prosjektet ser nødvendigheten av en mer koordinert innsats på feltet i Norge og ønsker derfor å vise frem noe av det banebrytende arbeidet som allerede finnes både nasjonalt og internasjonalt. 

Innovasjon

 

 

Fagutvikling

 

Masteroppgaver 

 

Rapporter

 

Inspirasjonsprosjekter

 

Æ E MÆ- Sortland kommune har utviklet en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn. 

"Jeg er meg!" Larvik kommune har utviklet et prosjekt for å fremme barn og unges seksuelle helse og livsmestring for å forebygge vold og seksuelle overgrep.

 

 

Stine Sofie Stiftelsen jobber både med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna. 

Stine Sofie Senteret er et tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn og unge mellom 0 og 18 år. Hit kommer familier fra hele landet, og treffer andre som har opplevd noe av det samme. Opphold og reise for deltakere er kostnadsfritt, og gjelder uansett hvor man bor i landet. - Se informasjonsfilm her

 

 

 

 

Ulike nasjonale føringer og veiledere

 

Som profesjonell så har man retningslinjer, lover og regelverk man må forholde seg til. Nedenfor er det link til de forskjellige profesjonene sine retningslinjer: 

Strategi og handlingsplan på seksuell helse:

 

 

 

 

 

Mer fagstoff kommer